ผู้ผ่านราตรีนาน

ภูฟ้า
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

.

.

วันนี้ได้หยิบหนังสือ “ผู้ผ่านราตรีนาน” ขึ้นมาอ่านอีกรอบหนึ่ง

เปิดไปตอนที่ 24 กลมกลืนกับความเปลี่ยนแปลงทำให้เกิดความสร้างสรรค์ใหม่ขึ้นมา

.

.

.

การกลับมาอ่านรอบนี้ โดยเฉพาะบทที่ 24 อัดแน่น เข้มข้นด้วยธรรม

เหมือนกับดั่งได้นั่งฟังธรรมอยู่ตรงหน้าพระอาจารย์ หนอ

.

.

.

.

.

หนังสือเล่มนี้ ธรรมสารคดี ของลูกศิษย์ท่านหนึ่ง

ที่ไปปฏิบัติธรรมท่านพระอาจารย์ไพบูลย์ ฐิตมโน (ผู้ผ่านราตรีนาน)

ณ สำนักสงฆ์ จีมานอม จังหวัดมุกดาหาร

.

.

โดยผู้เขียนได้ถอดประสบการณ์ของการฝึกตนปฏิบัติธรรม

โดยยังคงถ้อยคำสอนของผู้ผ่านราตรีนานไว้อย่างครบถ้วน

ผู้อ่านจะได้สัมผัสมุมมองแห่งการฝึกตน และยังได้ศึกษาธรรมะต้นฉบับของผู้ผ่านราตรีนานไปพร้อมกัน หนอ

.

.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บนเส้นทางธรรมความเห็น (0)