Thai DPP : วางแผนกิจกรรมในงาน NCD Forum 2014

คนทำงานด้านสุขภาพควรเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเราจะต้องเกิดจากภายในตนเอง พวกเรามีหน้าที่จัดการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้

วันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2557 (ต่อ)

หลังพักดื่มน้ำชากาแฟและกินอาหารว่าง ซึ่งมีแหนมเห็ดกับผักสดเพิ่มเข้ามาด้วย เราประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมในงาน NCD Forum 2014 ที่จะมีขึ้นในเดือนสิงหาคม 2557 เป็นเวลา 2 วัน โดยใช้หลักการเดิมคือจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าประชุมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง

วันแรก

เรามีเวลาประมาณ 3 ชม. ในช่วงบ่าย จะเป็นการย่อส่วนโปรแกรมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ Thai DPP ที่ใช้อยู่ จัดเป็นฐานการเรียนรู้ 4 ฐาน ในห้องนี้จะรับผู้เข้าประชุมได้ 204 คน พอเข้าห้องแล้วจะแบ่งออกเป็น 17 กลุ่มย่อย แต่ละกลุ่มมี 12 คน แจ้งโจทย์การเรียนรู้แล้วให้แต่ละกลุ่มปรึกษาหารือกัน แบ่งคนออกเป็น 4 ทีมๆ ละ 3 คน วางแผนและมอบหมายให้แยกย้ายกันไปเรียนรู้ทีมละหนึ่งฐาน (อาจมีคู่มือการเรียนรู้) มีการเก็บคะแนนพลังชีวิต ซึ่งบางคนอาจมีคะแนนติดลบ กลายเป็นคนพิการ

หลังจากแต่ละทีมได้ไปเรียนรู้ในฐานที่จัดไว้เรียบร้อยแล้ว ให้กลับเข้ารวมกลุ่มเดิมของตนเอง ซึ่งจะมีกิจกรรมกินอาหารว่าง คนพิการจะต้องใช้ชีวิตแบบคนพิการ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกลุ่มว่าในฐานนั้นๆ เขาทำอะไร อย่างไร ได้เรียนรู้อะไรบ้าง คุณ Facilitator เพิ่มเติมส่วนที่ขาดไป

ต่อจากนั้นรวมกลุ่มใหญ่ทั้งหมด ฟังความรู้ที่เกิดจากการทำงานโครงการ Thai DPP ชมวิดีทัศน์ และ After action review เราจะกำหนดเวลาให้กิจกรรมในแต่ละช่วงๆ ละ 30-45 นาที

วันที่สอง

ช่วงเช้าจะมีการบรรยายพิเศษโดย ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช ประมาณ 45 นาทีเกี่ยวกับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมชีวิต (Lifestyle transformation) คนทำงานด้านสุขภาพควรเข้าใจว่าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนเราจะต้องเกิดจากภายในตนเอง พวกเรามีหน้าที่จัดการให้กลุ่มเป้าหมายเกิดการเรียนรู้ที่แท้จริงแล้วเขาจะเปลี่ยนแปลงตนเองได้

และยังมีกิจกรรมในห้องย่อย ประมาณ 1 ชม. 30 นาที เอาตัวอย่างการทำงานลดความเสี่ยงต่อเบาหวานที่น่าภาคภูมิใจมานำเสนอ เช่น การลดจำนวนผู้ป่วยเบาหวานรายใหม่ การบริการเชิงรุก การบูรณาการกิจกรรมลดความเสี่ยงกับ event ของพื้นที่ เป็นต้น

ยังจะต้องมีการตั้งชื่อกิจกรรมหรือหัวข้อให้น่าสนใจยิ่งขึ้นอีก

ปิดประชุมเมื่อเลยเที่ยงไปแล้ว น้องๆ เพิ่งจะได้มีโอกาสถ่ายรูปกันเองแบบสนุกๆ บ้าง เพราะเราใช้เวลาในการประชุมแต่ละวันอย่างเต็มที่ ทีมงานของบริษัทจินตนาการมานั่งอยู่กับเราและเก็บภาพการประชุมเอาไว้ด้วย 

วัลลา ตันตโยทัย

บันทึกเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2557

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน DM KM Facilitatorความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

...ชื่นชม และเป็นกำลังใจค่ะ