บทเพลง "เด็กกำพร้า"

พ่อแม่รักกัน จึงมีฉันเป็นพยานใจ แต่แล้วทำไมมาผิดใจชังกัน

ฟ้าเบื้องบนส่งคนอย่างฉันมาเกิด จงคิดดูเถิดฉันเกิดเป็นเด็กกำพร้า พ่อแม่แยกกันทิ้งตัวฉันให้เศร้าอุรา

ฉันถูกกำหนดจากฟ้าหรือว่ากำหนดจากใคร

พ่อแม่รักกัน กำเนิดฉันเป็นพยานใจ แต่แล้วทำไมมาผิดใจชังกัน เมื่อแม่พรากจากจร

ฉันยังอ่อนต้องอยู่อ้อมอก มีย่ากับญาติช่วยปก เหมือนลูกนกไร้แม่กกนอน

* ฉันผิดด้วยหรือ ฉันคือผลผลิตของใคร พ่อแม่รักกันยิ่งใหญ่ จึงได้มีฉันนั้นเป็นพยาน

* * เมื่อฉันเติบใหญ่ หัวใจฉันยิ่งถวิล ฟังเพื่อนเรียกขานยลยิน ว่าแม่จ๋า พ่อจ๋า แม่จ๋า พ่อจ๋าแล้วลูกจะเรียกหาใคร

* * * พ่อจ๋า แม่จ๋า แล้วลูกจะเรียกหาใคร

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Blog's นายเขียนความเห็น (3)

ขอบคุณ       

           คุณ เพชรนํ้าหนี่ง

           คุณหมอเปิล

           คุณ ตุ๊ก  น่ารัก

           คุณ  บุุษยมาศ

       

ขอบคุณครับ

เขียนเมื่อ 

ลองร้องแล้ว ไพเราะนะคะ แต่เศร้าค่ะ

ขอบคุณครับ  คุณภูสุภา