คุณทราบหรือไม่ว่าปัจจัยสี่ของคนไทยกับปัจจัยสี่ของคนจีนแตกต่างกัน  

หลังทานข้าวเย็นเสร็จคุณพ่อก็พูดขึ้นมาว่าปัจจัยสี่ของไทย ต่างกับปัจจัยสี่ของจีน

เราก็นึกสงสัยว่าทำไม่เหมือนกัน ปัจจัยสี่ไม่ใช่เป็นหลักสากลที่เหมือนกันทั่วโลกหรืออย่างไร

งง??  

แล้วประเด็นนี้เข้ามาอยู่ในบทสนทนาระหว่างครอบครัวได้อย่างไร??  

เนื่องจากคุณพ่อ ตอนนี้อายุ ๕๘ ปี ไปเรียนปริญญาภาษาจีนที่โรงเรียนอัสสัมชัญพาณิชย์ซึ่งร่วมกับมหาวิทยาลัยปักกิ่ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน กันจัดทำหลักสูตรภาษาและวัฒนธรรมจีนขึ้น  ซึ่งการเรียนที่นี่เป็นการเรียนที่หนักมาก โดยเน้นการเข้าห้องเรียนและทำการบ้านเป็นสำคัญ ต้องเรียนสัปดาห์ละ ๓ ครั้ง ครั้งละ ๓ ชั่วโมง เป็นเวลา ๔ ปีจึงจะจบได้   คุณพ่อต้องทำการบ้านโดยการเขียนเรียงความเป็นภาษาจีนที่เกี่ยวกับปัจจัยสี่ของมนุษย์ จึงจำเป็นต้องค้นคว้าเพิ่มเติม    

ปัจจัยสี่ของไทย ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

แต่ ปัจจัยสี่ของจีน 人生四大事 衣食住行。 ได้แก่ เสื้อผ้า อาหาร ที่อยู่อาศัย และสุดท้าย การเดินทาง   โดยที่เขาบอกว่าคนทุกคนต้องเดินทาง ไม่ให้อยู่บ้านเฉย ๆ ต้องเดินทางไปทำการค้า

ในเรื่องยารักษาโรค บอกว่า อยู่ในอาหารการกินอยู่แล้ว คืออาหารก็สามารถเป็นยาได้ ไม่ต้องแยกหมวดหมู่ออกมาต่างหากอีก