มหาวิทยาลัยได้เริ่มเปิดเทอม 2/2549 กันไปหลายแห่งแล้ว ครูบาอาจารย์หลายท่านได้เริ่มฝึกอบรมนักศึกษาให้รู้จักกับ GotoKnow เพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน

คลังความรู้แห่งนี้ไม่ได้ปิดกั้นกลุ่มผู้ใช้เฉพาะกลุ่มค่ะ ไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา นักเรียน ครูบาอาจารย์ นักวิชาการ นักธุรกิจ ก็สามารถเข้ามาเป็นสมาชิกของ GotoKnow ได้ค่ะ เพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์อันเกิดจากความถนัดของตนและอยากจะถ่ายทอดสู่ผู้อื่น

แต่การนำบล็อก GotoKnow ไปใช้เพื่อการเรียนการสอนนี้ อาจารย์ผู้สอนต้องพึงระวังเรื่องการนำไปใช้ด้วยนะค่ะ เพราะ GotoKnow เป็นเสมือนชุมชนขนาดใหญ่ที่เผยแพร่ไปทั่วโลกและกลุ่มผู้ใช้ก็เป็นนักวิชาการหรือนักปฏิบัติวิชาชีพที่มุ่งหวังจะให้เกิดสังคมแห่งการเรียนรู้

ที่ผ่านมา มีตัวอย่างทั้งดีทั้งไม่ดีในเรื่องการนำบล็อกไปใช้เพื่อการเรียนการสอน

ที่ดูแล้วจะเป็นที่ชื่นชอบของสมาชิก เช่น กล่มนักศึกษาที่เรียนเรื่องผึ้ง ของ ท่านอาจารย์สมลักษณ์ แห่ง ม.นเรศวร นะค่ะ

ส่วนบล็อกอื่นๆ ของนักศึกษาที่ดูจะเป็นปัญหานั้นก็มีอยู่พอประมาณเช่นกันค่ะ เช่น ปัญหาเรื่องการส่งการบ้านขึ้นบล็อก ที่จะสร้างความปั่นป่วนให้สังคมแห่งการเรียนรู้แห่งนี้ หรือ ปัญหาการลอกข้อความจากผู้อื่นมาแล้วไม่แสดงแหล่งอ้างอิง เป็นต้นค่ะ

อาทิตย์ที่แล้ว ดิฉันเริ่มสังเกตการสร้างบล็อกใหม่ๆ ของนักศึกษากลุ่มหนึ่ง ซึ่งดูแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมา จึงต้องเขียนบันทึกขึ้นเพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้เข้าใจนะค่ะ คือ นักศึกษาได้นำเอารูปดารานักร้องมาใส่เป็นแทนรูปของตน ดังในรูปนะค่ะ

ดิฉันขอเรียนว่า วัตถุประสงค์ของการใส่รูปถ่ายไว้ในประวัติสมาชิก คือ ต้องการให้ใส่รูปถ่ายของเจ้าของบล็อกค่ะ จะได้เป็นการยืนยันว่าเจ้าของความรู้ในบล็อกเป็นใคร เพื่อจะให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมค่ะ (Social Network)

หรือถ้าจะไม่ใส่ก็ไม่เป็นไรค่ะ หรือถ้าจะใส่ก็ต้องไม่ใช่รูปของคนอื่น เช่น รูปดารานักร้อง หรือ รูปที่อาจเกิดปัญหาเรื่องลิขสิทธิ์การนำมาใช้ เป็นต้นค่ะ

ยิ่งรูปดารานักร้องยิ่งไม่สมควรค่ะ เพราะจะทำให้ผู้อ่านไขว่เขว้ได้ว่า ผู้เขียนคือดารานักร้องนั้นๆ ซึ่งหากเจ้าของจริงเขามาอ่านเจอ ท่านอาจจะเกิดปัญหาข้อพิพาททางกฏหมายได้ค่ะ ก็คงต้องขอรบกวนท่านอาจารย์ผู้สอนให้แจ้งเตือนนักศึกษาของท่านด้วยนะค่ะ

ปล. แนะนำให้อ่านเรื่อง นโยบายการให้บริการ ค่ะ