จุดเริ่มต้นของความเป็นครู การเดินทางทางสู่ความเป็นครู

 

โรงเรียนที่ผมเลือกไปฝึกประสบการณ์สอนคือ โรงเรียนสาธิตราชภัฏเชียงใหม่ โรงเรียนที่ผมเลือกนี้ อยู่ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เลยครับ สาเหตุที่เลือกโรงเรียนนี้ก็คือ เพราะเป็นโรงเรียนสาธิตของราชภัฏ อยู่ใกล้กับหอพัก การเดินทางสะดวก และที่สำคัญเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งในด้านบุคลากร และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำให้ผมจะสามารถที่จะพัฒนาตัวเองขึ้นได้มาก ผมเลยเลือกโรงเรียนนี้ครับ ขอบคุณครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายรังสรร มูลน้อย ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (2)

เข้ามาเพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ

บันทึกต่อไปเรื่อย ๆ ซิครับ