ความเห็น 2979450

จุดเริ่มต้นของความเป็นครู การเดินทางทางสู่ความเป็นครู

เขียนเมื่อ 

เข้ามาเพื่อตรวจสอบและให้กำลังใจ ขยัน อดทน ตรงต่อเวลา รับผิดชอบ แต่งกายให้เรียบร้อยนะครับ