๑๐๐๙ เส้นทางนักสูบหน้าใหม่


เส้นทางนักสูบหน้าใหม่

 เยาวชนเป็นอนาคตสำคัญของชาติ การป่วยก่อนวัยอันควรจึงถือเป็นการสูญเสียทรัพยากรอย่างประเมินค่ามิได้

            นักสูบหน้าใหม่ มักมีทางเดินที่เริ่มขึ้นในช่วงวัยรุ่น ปัจจัยหนึ่งเกิดขึ้นเพราะช่วงวัยรุ่นเป็นวัยแห่งการอยากรู้ อยากลอง  ปัจจุบันมีแนวโน้มว่า นักสูบหน้าใหม่จะเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะเด็กมัธยมต้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลว่า เด็กไทยอายุต่ำกว่า 19 ปีกลายเป็นนักสูบแล้ว 4 แสนคน ในจำนวนนี้โอกาสที่เด็กชายจะทดลองสูบมากกว่าเด็กหญิงมีถึง 6.6 เท่า

            นายกมลภู ถนอมสัตย์ นักวิจัยสาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้รับการสนับสนุนทุนจาก ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมการบริโภคยาสูบ (ศจย.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เพื่อทำการศึกษา เรื่อง “ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นของนักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น” โดยมีกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชายมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 338 ในพื้นที่ จ.ตราด

            โดยการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติต่อการสูบบุหรี่ การรับรู้ความสามารถ ในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่ เนื่องจากพบว่าเยาวชนมีพฤติกรรมในการสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยใช้ทั้งแบบสอบถามข้อมูลทั่วไป แบบสอบถามทัศนคติในการสูบบุหรี่ แบบสอบถามถึงความสามารถในการเลิกบุหรี่ และแบบสอบถามการตัดสินใจด้วยตนเองในการหลีกเลี่ยงการสูบบุหรี่

            ผลการศึกษาน่าสนใจอย่างมาก เพราะพบว่า กลุ่มตัวอย่างที่สูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นมีถึง 1 ใน 3 หรือประมาณร้อยละ 38.7 ซึ่งอายุที่เริ่มสูบบุหรี่ อยู่ที่ 9-12 ปี จำนวนร้อยละ 62.60 อายุมากกว่าหรือเท่ากับ 13 ปี ที่เริ่มสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 34.35 และอายุน้อยกว่า 9 ปี ที่เริ่มสูบบุหรี่อยู่ที่ร้อยละ 3.05

ในการวิจัยยังพบว่า “เพื่อน” คือปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญที่สุด ที่ทำให้เกิดการทดลองสูบบุหรี่ ยังพบว่าเด็กที่เคยถูกเพื่อนชวนให้สูบบุหรี่ เสี่ยงที่จะสูบในระยะเริ่มต้น 2.94 เท่าของกลุ่มที่ไม่เคยถูกชักชวน โดยร้อยละ 54.71 ของผู้ที่สูบบุหรี่เคยถูกเพื่อนชวนสูบ กลุ่มนักเรียนที่มีทัศนคติที่เห็นด้วยกับการสูบบุหรี่ มีโอกาสเสี่ยงที่จะสูบบุหรี่ในระยะเริ่มต้นเป็น 2.16 เท่า ของกลุ่มที่ไม่เห็นด้วย

เมื่อดูทัศนคติของกลุ่มตัวอย่างในช่วงวัยนี้ ทำให้ได้พบว่า เด็กมีความเชื่อผิดๆ หลายเรื่อง เช่น เชื่อว่าการสูบบุหรี่จะทำให้กระปรี้กระเปร่าตลอดเวลา บุหรี่จะช่วยคลายเครียดได้ ทำให้รู้สึกมั่นใจมากขึ้น การสูบบุหรี่จะทำให้เป็นที่ยอมรับของเพื่อนได้ สามารถดึงดูดความสนใจจากเพศตรงข้ามได้ เป็นต้น ซึ่งความเชื่อเหล่านี้ผู้ใหญ่ สังคม ต้องช่วยกันให้ความรู้ ข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อลบความเชื่อเหล่านี้ ซึ่งจะนำไปสู่การทดลองสูบบุหรี่ได้

ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผอ.ศจย. กล่าวว่า เมื่อวิเคราะห์ภาพรวมทั้งหมด พบว่า ปัจจัยที่จะทำให้มีผลต่อการตัดสินใจเริ่มสูบบุหรี่ของนักเรียนชาย คือ 1) เพื่อนชวน 2) เพื่อนสนิทสูบบุหรี่ 3) ทัศนคติต่อบุหรี่ 4) ความสามารถในการหลีกเลี่ยงบุหรี่

การป้องกันการเริ่มสูบบุหรี่ในระยะแรกในโรงเรียน สามารถทำได้โดยเน้นกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างทักษะชีวิต โดยเฉพาะการปฏิเสธเพื่อนที่ชวนให้สูบบุหรี่ โดยไม่เสียน้ำใจ ทำให้เกิดความมั่นใจที่จะเลี่ยงตัวกระตุ้นให้สูบบุหรี่ กล้าปฏิเสธไม่รับบุหรี่ ซึ่งจำเป็นต้องสร้างทัศนคติที่ถูกต้องและให้ความรู้เกี่ยวกับโทษของการสูบบุหรี่ด้วย

            ทักษะเหล่านี้สามารถสร้างได้เริ่มต้นจากที่บ้าน การทำให้บ้านเป็นบ้านปลอดบุหรี่ เป็นต้นอย่างที่ดีให้แก่เด็กๆ ก็จะเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันชนิดหนึ่งทำให้เด็กกล้าที่จะปฏิเสธ

ไม่ลอง ในสิ่งที่ไม่ควรลอง

เผยแพร่บนเว็บไซต์

http://www.trc.or.th/th/home-28/337-2012-10-25-17-22-29.html

______________________________________________________

ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.)  

ข้อมูลโดย: หริสร์ ทวีพัฒนา                                            

หมายเลขบันทึก: 562590เขียนเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2014 10:32 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2014 10:32 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (2)

...บุหรี่มีอันตราย แต่ทุกประเทศก็ยังมีการผลิต การขายนะคะ...แถมในอเมริกา รัฐโคโลรโดขายกัญชา สูบกัญชาถูกกฎหมายอีก...

เท่าที่ทราบ (อาจผิด) เรามีกฎหมายห้ามสูบบุหรี่ในสถานที่สาธารณะ แต่ที่ดิฉันเห็นที่ย่านสยามสแควร์ มีวัยรุ่นทั้งหญิง ชาย บางคนอยู่ในเครื่องแบบนักเรียน นั่งสูบบุหรี่กันเปิดเผย

เห็นแล้วเสียดาย และ สงสัยว่าทำไมจึงปล่อยให้เป็นแบบนี้

ในโรงพยาบาลก็มี แล้วใครจะเป็น "เจ้าพนักงาน" จัดการละคะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท