นกนางนวลนอนแนบแอบกกคู่             ให้หดหู่ไห้หวนชวนคิดถึง

รักร้างรารักแรกแทรกตราตรึง                  เจ็บใจจึงจางจากพรากพลัดมา

เคยเคียงคู่คลอเคล้าเย้าหยอกแนบ          อกอิงแอบอุ่นไอในอุษา

ชายชิดชู้ชูเช่นเป็นดวงตา                      เมฆหมอกมาหมองหม่นจนเจียนตาย

เดินเดียวดายโดดเดี่ยวเปลี่ยวใจแสน       เคืองขัดแค้นขื่นขมมิสมหมาย

กี่กัปกาลเกิดกรุ่นละมุนกาย                   ชมเชยชายโฉมชู้คู่นางนวล

 

นกนางนวลคู่เคล้า                   คลอเคลีย

ใจเจ็บจากรักเสีย                    โศกเศร้า

นางนวลแนบนัวเนีย                 นวลยั่ว     หยอกนา

เกิดก่อกิเลศเร้า                      ร่ำไห้ชายหวน

รวมเว็บที่ครูภาทิพจัดทำ

 

ห้องเรียนสีชมพู ภาษาไทยภาษาทอง
บันทึกจากห้องเรียน เกร็ดภาษา สอนภาษาไทย ภาษาพาสารผ่านดารากับภาทิพ
ร้อยกรองของภาทิพ หนังสือ ธรรมชาติ ธรรมดา กับภาทิพ
แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสุราษฎร์ธานี ร้อยกรองที่gotoknow
นิราศแม่ปิง    นิราศภูเรือ     นิราศอ้อมกอด     ครูหมูผู้ทะเล้น    เมื่อครูเขียนกลอน
นิราศศูนย์นวัตกรรม   กาพย์ห่อโคลงหนำไพรวัลย์ ย้อนรอยกลอนครูหมู
สุภาษิตคำโคลง โ คลงกลอนเบ็ดเตล็ด1 2 3 5 4  
วันสำคัญทางศาสนาไดอารี่ปี49 การดูแลนักเรียน 
ฝากคำฝากความ  

สมุดเยี่ยม 1   2  3

 

กลบทของภาทิพ
เบญจวรรณห้าสี
นางนวล
เบญจวรรณห้าสี
เพียงพี่
เสือซ่อนเล็บ

สารถีชักรถ

สะบัดสะบิ้ง