รวมพลังบูรณาการศาสตร์ เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น


โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2557

"คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์รวมพลังบูรณาการศาสตร์เพื่อพัฒนาแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น"

คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดย อาจารย์ญาณภัทร ยอดแก้ว รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ณรงค์วรรษ บุญมา โปรแกรมวิชาสังคมศึกษา  อาจารย์เนตรนภา วรวงษ์ โปรแกรมวิชาภาษาไทย อาจารย์อัมพร วรานนท์วนิช โปรแกรมวิชาภาษาจีน อาจารย์เบญจวรรณ เปล่งขำ อาจารย์กุสุมา พิทักษ์วงศ์ และอาจารย์ศศิธิดา สาหร่ายวัง โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ และอาจารย์แพรภัทร ยอดแก้ว กลุ่มวิชาอาเซียนศึกษา รวมทั้งคณาจารย์จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้แก่ อาจารย์ภารณี นิลกรณ์ อาจารย์ ดร.ไก้รุ่ง เฮงพระพรหม และอาจารย์ ดร.สุพจน์ เฮงพระพรหม ในฐานะทำงานโครงการวิจัยพัฒนาศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดโพรงมะเดื่อ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อบูรณาการศาสตร์ต่างๆ สู่การพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของเทศบาลตำบลโพรงมะเดื่อ ได้ดำเนินการเปิดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนในพื้นที่ตำบลโพรงมะเดื่อและใกล้เคียง โดยมีกิจกรรมต่างๆมากมาย

ได้แก่ กิจกรรมให้ความรู้ทั้งด้านธรรมะ ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน สุขอนามัย เศรษฐกิจพอเพียง และอาเซียนศึกษา อีกทั้งยังมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมโดย มีกลุ่มนักศึกษาที่สนใจจากโปรแกรมวิชาต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมเพื่อเด็กและเยาวชนกันอย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการอาเซียนศึกษาจากพี่สู่น้อง โดยนักศึกษาที่เรียนรายวิชาอาเซียนศึกษา กิจกรรมภาษาจีนน่ารู้ โดยนักศึกษาภาษาจีน กิจกรรมเล่านิทานธรรมะ โดยนักศึกษาภาษาไทย กิจกรรมนันทนาการโดยนักศึกษาสังคมศึกษา กิจกรรมภาษาอังกฤษพาเพลิน โดยนักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ เป็นต้น

 

“กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 08.30-16.00 น. เป็นการดำเนินงานตามกรอบการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากศูนย์ศึกษาและพัฒนาจังหวัดนครปฐมและสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม ซึ่งเป็นประโยชน์ทั้งในแง่การวิจัย การบริการวิชาการ กิจกรรมนักศึกษาและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ในอนาคตคณะทำงานตั้งเป้าพัฒนาแหล่งเรียนรู้นี้ให้เป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ต้นแบบในลักษณะศูนย์ท้องถิ่นที่อาศัยความร่วมมือในการดำเนินการจากชุมชนเพื่อยกระดับคุณภาพในการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของเยาวชน ควบคู่กับการเสริมความรู้วิชาการต่างๆ ด้วย” อ.ญาณภัทร ยอดแก้ว กล่าว

 

หมายเลขบันทึก: 561793เขียนเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 18:56 น. ()แก้ไขเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2014 19:01 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท