ตีความคำว่า "ความหมาย" ของ อ.ประมวล เพ็งจันทร์

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ขณะขับรถกลับบ้านเพื่อไปส่งแม่ไปอินเดีย ผมเอาเทปบันทึกเสียงการเสวนา เรื่อง "วิถีสู่การรู้จักตนเอง เข้าใจผู้อื่น และอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข" ที่เราเชิญ อ.ดร.ประมวล เพ็งจันทร์มาเป็นวิทยากรหลัก อีกครั้ง.....  ท่านที่ไม่ได้มาร่วมงาน ดูคลิปนี้ หรือฟังได้ที่นี่ครับ

 


ไม่น่าเชื่อว่า..... ผมจะต้องฝึก "การฟัง" อีกมากทีเดียว....

อ.ประมวล ท่านพูดคำว่า "ความหมาย" เป็นร้อยครั้งในการเสวนาครั้งนี้ แต่หลังจากที่เอามาฟังซ้ำเป็นรอบที่ ๔ ผมถึงเข้าใจ (คิดว่าตนเองเข้าใจ) ถึงคำว่า "ความหมาย" ที่ท่านพูด .....

  • "ความหมาย" ไม่ใช่เพียงนิยาม หรือการให้ความหมาย  อันนี้ถือเป็นระดับต้นของการเรียนรู้ของมนุษย์ ที่นำมาสู่ความเข้าใจตรงกันเบื้องต้น
  • แม้ไม่ให้คำนิยาม หรือไม่ให้ความหมายกับสิ่งใด คำว่า "ความหมาย" ก็เกิดขึ้นในใจของคนในระดับต่างๆ กว้างขวาง ลึกตื้นต่างกันไปตามการฝึกฝน
  • แม้กระนั้น "ความหมาย" ก็ไม่ใช่เพียง "ความยึดมั่นในใจ" หรือ "สัญญาในใจ" ที่จิตใจคนใช้ในการปรุงแต่งร่วมกับ "วิญญาณ" เกิดเป็น "สังขาร" ที่ทำให้เกิดความทุกข์ถ้วนทั่วทุกตัวคน
  • แต่...."ความหมาย" ของ อ.ประมวล คือ "ปัญญา" คือ "ความรู้" รู้อารมณ์ รู้เหตุรู้ผล รู้เกิดรู้ดับ แบบที่พ่อแม่ครูอาจารย์สอนลูกสอนหลานอย่างเราว่า เขาเรียก "พุทโธ"....นั่นเอง

ท่านลองฟังดูนะครับ .... จะพบว่า อ.ประมวล พูดคำว่า "ความหมายของ...." กับบุคคลหลายระดับมากๆ ผมคิดว่า คำว่า "ความหมาย" ในประโยคนั้นๆ ที่ท่านพูด .... มีความหมายแตกต่างกันไปตามระดับความเข้าใจของบุคคลที่ท่านพูดถึง.....

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิถีแห่งความพอเพียงความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณมากครับ ที่นำมาแบ่งปัน