เรามากันสามสิบหกคน (ไม่ได้มาแค่สี่คน)

สิ่งสำคัญได้...ความทรงจำดี ๆ ระหว่างครูกับลูกศิษย์ตัวน้อย

ความสุขกับการเรียนวันเสาร์ 
เรียน เล่น เต้น ครบสูตร
ได้ทักษะความรู้ต่าง ๆ 
ได้ความสุข สนุก กับครูและเพื่อน
สิ่งสำคัญได้...ความทรงจำดี ๆ 
ป.๓ โรงเรียนวัดโพธิ์รัตนาราม สพป.รบ.๒

http://www.youtube.com/watch?v=BPf1dtvARVw

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน แบ่งปัน...แบบฝึกอ่านเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านการเขียนภาษาไทยความเห็น (0)