เสียงกู่เชิญทีมวิทยากร คุณอำนวยที่ ม.น

 เรียนเชิญทีมงานในพื้นที่ ม.นเรศวร เตรียมการล่วงหน้าเย็น หรือ ค่ำวันที่ ๑ พฤศจิกายน ณ ห้องประชุมตึกที่จัดการอบรม

 โปรดแจ้งกำหนดการที่ คุณอำนวยแห่งบ้านผู้หว่าน๒ ไปถึงที่ พิษณุโลก เพื่อกำหนดเวลานัดหมายที่แน่นอน

 หากมีโอกาสคงได้ร่วม F2F บนโต๊ะอาหารร่วมกันครับ

 นอกจากการเตรียม "สร้างคุณอำนวยของชาว UKM"

 จะสรุปสิ่งที่จะไปนำเสนอในงาน "มหกรรมการจัดการความรู้แห่งชาติ ครั้งที่ ๓" ( หากทาง สคส จัดห้องให้ เพราะยังไม่มีหนังสือแจ้ง หรือ ติดต่อมาถึง JJ )

 ยินดีรับใช้ครับ

JJ