ตามคำขอของพี่ใบบุญ

วันนี้จึงมีภาพเด็ก ๆ มาฝากค่ะ

 ภาพแรก  ท่าวาดที่คุ้นตาในห้องเรียนนี้ค่ะ

 

 ภาพสอง  ทั้งวาดทั้งเล่นจนเหนื่อย - -เติมพลังด้วยนม

ภาพสาม ใบหน้าสดใสของเด็ก ๆ รักศิลปะ

ภาพสุดท้าย ฝีมือน้องฝ้ายเมื่อได้ออกนอกสถานที่ไปวาดรูป

                                                                 -น้อง-