สิ่งที่แย่ที่สุด..นะคะ

สิ่งที่แย่ที่สุด..นะคะ

คือการขาดความรับผิดชอบต่อสังคมนะคะ

คนเหล่านี้เป็นคนที่ไม่ใช่คนนะคะ

คนกับสัตว์แต่กันที่ความคิดนะคะ

คิดถูกคิดผิดติดอยู่ที่ใครมองนะคะ

ความคิดจึงไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะ

แต่ความถูกความผิดมันแยกออกจากกันได้นะคะ

ผิดคือผิด..มองยังไงทำอย่างไรก็ผิดนะคะ

ถูกคือถูก...มองยังไงทำยังไงก็ถูกอยู่ดีนะคะ

เพราะถูกกับผิดแม้จะอยู่ซ้อนกันแต่มันก็แยกออกจากกันได้นะคะ

เหมือนน้ำกับน้ำมันแม้อยู่ซ้อนกันแต่เห็นได้อย่างชัดเจนนะคะ

แล้วจะไปนับประสาอะไรกับการทำผิดทำถูกของรัฐบาลละคะ

ไม่เห็นท่านออกมารับผิดชอบต่อสังคมเลย

ไม่เข้าใจจริงๆๆๆ.....มณีเทวา

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การเมือง...ความเห็น (0)