ดูแลยามแก่เฒ่า

ราตรี
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

     

        สุขอื่นใดไหนเล่าเท่าการให้     ตอบแทนผู้สูงวัยให้คุณค่า

ทั้งปู่ย่าตายาย บุพกา                    คือบิดร มารดา ผู้ยอมพลี

        รวมผู้มีพระคุณครูทั้งหลาย       ที่เลี้ยงดูจนเติบใหญ่ให้สุขขี

ใส่ทักษะชีวิตให้คิดดี                     เฝ้ากล่อมเกลาจนฉันนี้มีคุณธรรม

       พอเติบใหญ่ขึ้นมาเป็นแม่พ่อ       ตอบแทนต่อพ่อและแม่ที่แก่เฒ่า

ให้เหมือนกับท่านเหล่านั้นดูแลเรา         หรือมากกว่าเป็นหลายเท่าอย่าเท่ากัน

       ทำให้ท่านด้วยใจให้ด้วยจิต        อย่างเพียงคิดกลัวคนอื่นจะเดียดฉันท์ 

ทำด้วยใจกับหน้าที่ผลต่างกัน             ทั้งผู้ให้ ผู้รับนั้นรู้ทันตน          

       หากเราทำด้วยใจเป็นอาจิณ        ใครได้ยินได้เห็นชื่นชมผล

ลูกหลานที่เฝ้ามองเราเขามองตน          เติบโตไปจะเยินยลตามเราทำ

       เราจะได้ไม่ต้องเฝ้าสั่งสอนเขา      ว่าจะต้องดูแลเราจนเช้าค่ำ

ทำให้ดูให้รู้เช่นที่เราทำ                    ดีกว่าคำพูดนับล้าน บานตะไท

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สูงอายุความเห็น (3)

เขียนเมื่อ 

กตัญญูกตเวทีเป็นสิ่งที่ลูกทุกคนพึงทำค่ะ

เขียนเมื่อ 

...นอกเหนือจากการดูแล การพูดคุย สนทนากับปู่ย่า ตายายในบ้าน ช่วยสร้างความสัมพันธ์ กำลังใจ และความอบอุ่นให้ผู้สูงอายุได้มากนะคะ...

เขียนเมื่อ 

สาธุค่ะ น่ารักจริง ๆ