ศ. ดร. สุจิต บุญบงการ แนะทางออกโดยใช้การเมืองนำกฎหมาย

เหตุการณ์ขณะนี้เป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสังคมไทย คือการที่ฝ่ายนิติบัญญัติและฝ่ายบริหารไม่รับอำนาจฝ่ายตุลาการ ซึ่งเป็นปัญหาวิกฤตเพราะไม่มีใครสามารถชี้ขาดได้ว่าใครผิดใครถูก

ศ. ดร. สุจิต บุญบงการ แนะทางออกโดยใช้การเมืองนำกฎหมาย

อ่านได้ ที่นี่

วิจารณ์ พานิช

๙ ธ.ค. ๕๖

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการเมืองไทยความเห็น (0)