แก๊งชุมชนคนรักษ์กระดูก มีผลงานมาเสนอค่ะ

Tik
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

                              

สรุปการจัดอบรม การคัดกรองความเสี่ยง และการป้องกันโรคกระดูกพรุน

สำหรับบุคลารสาธารณสุข และ อ.ส.ม ณ ห้องประชุมชั้น 7 โรงพยาบาลอุดรธานี

วันที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ.2556

 

            การจัดอบรมการคัดกรองความเสี่ยงและการป้องกันโรคกระดูกพรุน ครั้งนี้ จัดขึ้นโดย มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์ของ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ โรงพยาบาลอุดรธานี  ดำเนินโครงการโดย แพทย์และพยาบาลจาก กลุ่มงานออร์โธปิดิกส์ โดย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้เบื้องต้น ในการคัดกรองความเสี่ยงเกี่ยวกับโรคกระดูกพรุน เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งใน โรงพยาบาล และ อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อ.ส.ม) ในเขตพื้นที่ใกล้เคียง   ซึ่งทำงานใกล้ชิดกับชุมชน  เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ ในการป้องกันโรคกระดูกพรุนให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

                          

การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรเข้าร่วมการอบรมทั้งหมด 163 คน

เริ่มด้วย พิธีกรเรียนเชิญ พญ.สุขจันทร์ พงษ์ประไพ ประธานฝ่ายกิจกรรมและสื่อสารสาธารณะ และประธานชมรมรักษ์กระดูก มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขึ้นกล่าววัตถุประสงค์การจัดอบรม จากนั้นเรียนเชิญ นายแพทย์ มนัส   กนกศิลป์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี  ขึ้นกล่าวเปิดการอบรม

                                      

การบรรยายได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากมูลนิธิฯ 3 ท่าน บรรยายในหัวข้อต่างๆ ได้แก่

รศ.พญ.วิไล  คุปต์นิรัติศัยกุล     เรื่อง อาหารและวิตามิน เพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุน

พ.อ.รศ.นพ.ทวี  ทรงพัฒนาศิลป์  เรื่อง  ปัญหาและปัจจัยเสี่ยงของโรคกระดูกพรุน

พญ.สุขจันทร์  พงษ์ประไพ เรื่อง การออกกำลังกายเพื่อป้องกันโรคกระดูกพรุนและป้องกันการหกล้ม

เรื่องการออกกำลังกาย ก็ต้องมีการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการหกล้มกันด้วยท่าต่าง ๆ ที่ต้องแสดงท่าทางให้เห็นจริง เรียกว่าสาธิตให้ดูกันแบบชัด ชัด ไปเลย ด้วยอาสาสมัครรับเชิญ เช่น ท่าลุก – นั่ง , ท่าทดสอบยืนยกขาข้างเดียว และท่าเดินต่อเท้า เพื่อทดสอบการทรงตัวค่ะ ดูอาสาสมัครของเราก่อนนะคะว่า แต่ละท่านตั้งอก ตั้งใจกันขนาดไหน

     

การอบรมได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมการอบรมอย่างมาก ด้วยสาระ และความสนุกสนาน ไปพร้อมๆกันจนพักรับประทานอาหารเลยค่ะ 

หลังรับประทานอาหารเลิศรส ที่คณะผู้จัดเตรียมไว้ให้แล้ว ก็เป็นการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการ GotoKnow  ได้รับความร่วมมือ เรื่องสถานที่และอุปกรณ์ ร่วมทั้งส่งเจ้าหน้าที่ที่สนใจ จากกลุ่มงานออร์โธ  ปิดิกส์ มาเรียนรู้กันอย่างตั้งอกตั้งใจทีเดียวค่ะ งานนี้ได้ Blogger หน้าใหม่มาอีกหลายท่านเลยค่ะ

                                   

เรื่องประทับใจที่อดกล่าวถึงไม่ได้คือ ป้ายบึงบัวชมพู  ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในอำเภอ โกสุมพิสัย ที่คณะผู้จัดการอบรมเตรียมไว้ให้ถ่ายภาพสวยๆ กันค่ะ เห็นแล้วรู้สึกถึงความมีน้ำใจ ใส่ใจในรายละเอียด ของ คณะแพทย์ และ คุณอรุณี หัวหน้าพยาบาลออร์โธปิดิกส์ และเจ้าหน้าที่ รพ.อุดรธานีทุกท่านจริงๆค่ะ

                           

 สุดท้ายนี้มูลนิธิโรคกระดูกพรุนแห่งประเทศไทยฯ ขอขอบคุณ ท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลอุดรธานี และคณะผู้จัดการอบรมทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุน และร่วมมือ ให้เกิดการอบรมครั้งนี้ ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างดียิ่ง รวมไปถึงขอบคุณในมิตรไมตรีที่ทุกท่านมอบให้เหล่าวิทยากร และเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิฯ ไว้ ณ โอกาสนี้ค่ะ  

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมชุมชนคนรักษ์กระดูกความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ตามมาดูอย่างรวดเร็ว

ชอบกิจกรรมแบบนี้มากๆๆ

รอทักทายสมาชิกครับ