Trick : ง่ายๆ กับวิธีการกรองจดหมายให้แยกเก็บเข้า folder ใน zimbra

Filter เป็นฟังก์ชันที่มีความสามารถในกรองจดหมาย โดยความสามารถของ filter จะขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่กำหนด กรณีนี้จะขอแนะนำวิธีการสร้างและใช้งาน filter อย่างง่าย เพื่อให้กรองจดหมายเข้าแยกเก็บเข้า folder ง่ายๆ ใน zimbra ครับ

ก่อนอื่นจะต้องสร้างโฟลเดอร์ที่จะใช้แยกเก็บจดหมายก่อน วิธีการสร้างโฟลเดอร์เก็บจดหมาย มีดังนี้

  1. ที่ New เลือก Folder
  2. ตั้งชื่อโฟลเดอร์และเลือกที่อยู่ให้โฟลเดอร์
  3. คลิก OK

เมื่อได้โฟลเดอร์มาแล้วก็ไปสร้าง filter ต่อได้เลยครับ

  1. ไปที่ Preferences
  2. คลิกที่ Filters
  3. คลิก New Filter
  4. กำหนดเงื่อนไขตัวกรอง ในที่นี้ จะกำหนดให้กรองจากที่อยู่ผู้ส่ง และชื่อเรื่องจดหมาย โดยหากมีจดหมายจากผู้ส่งที่ระบุไว้หรือชื่อเรื่องจดหมายตรงตามที่ระบุไว้ ให้นำจดหมายไปเก็บยังโฟลเดอร์ที่ระบุ เงื่อนไขสามารถเพิ่มได้โดยคลิกที่ บวก (สีเขียว) และลบได้โดยคลิกที่ ลบ
  5. เลือก File into folder และ Browse ไปยังโฟลเดอร์ที่สร้างไว้ก่อนหน้านี้ เพื่อให้เงื่อนไขดำเนินการโดยนำจดหมายไปเก็บในโฟลเดอร์ที่ระบุ
  6. กดปุ่ม OK สิ้นสุดขั้นตอนการสร้าง filter กรองจดหมายอย่างง่ายครับ หลังจากนี้จดหมายที่ตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดก็จะถูกนำมาเก็บที่โฟลเดอร์ที่ระบุไว้เองโดยอัตโนมัติครับ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Zimbra's Tips and Tricksความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

นำระบบ IT มาช่วยงานให้ง่ายและเป็นระบบมากขึ้นนะคะ

ขอบคุณครับ