ที่ระลึกสำหรับ พรบ.ปรองดอง-นิรโทษกรรม

                                 คำพูดของไอสไตน์

คำูพูด "I-ชัด" 

"ความเลวร้ายของทาสอำนาจเงินที่ยิ่งใหญ่

คนทั่วไปในแผ่นดินไทย ลุกขึ้นต่อต้านได้

อย่างสงบ  โดยไม่ต้องจบด้วยความรุนแรง"

 

                                                 คำพูดของไอสไตน์

 

คำูพูด "I-ชัด" 

"ภายในความวุ่นวายจาก

วิกฤติจากโจรร้าย  ไม่ต้องไปหา 

ความเข้ากันได้  ให้เสียเวลา 

โอกาสเดียวที่ต้องหา

คือการจับเป็น หรือไม่ก็จับตาย"

                                        พุทธสุภาษิต

(แปลว่าอะไร ก็เชิญแปลกันเองนะครับ)

6 พฤศจิกายน 2556

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เรียนรู้เรื่องการเมืองไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ไม่อยากเห็นคนโกง