Self Musical Behavior พฤติกรรมดนตรีส่วนตน (3)

            เกิดผลบริบทสังคมเพลงไปตามขนาดนิเวศณ์เช่น เพลงปลุกใจรักชาติ เพลงรักตามขนบในประเทศตน เพลงอนุรักษ์ค่านิยมทางวัฒนธรรม เพลงคติสอนใจต่อการดำรงเพื่อชีวิต เพลงประกอบศาสนา จดหมายด้วยเพลง รวมทั้งเพลงโฆษณา และผู้ประสงค์เข้าร่วมระบบคาราโอเกะทั่วไป ถือได้ว่าเพลงช่วยสมานสร้างสื่อทางจิต จนเกิดสัมพันธ์มิตรตั้งแต่หาคู่ครองให้ จนถึงมีความยินดีได้ร่วมสังคมที่ตนชอบเช่น  

 

ผู้หญิงหน้าแป้น

งามจริงละแม่ผู้หญิงหน้าแป้น ขอเป็นแฟนซักคนได้ใหม

 เรามิใช่อื่นใกลบ้านเรือนเคียงใกล้ไม่ห่างไกลกัน

งามจริงละแม่ผู้หญิงผิวใข่ เป็นนวลใยก็เลยแหนบไปฝัน

เรียมนั้นอยู่กลางซอยท้ายซอยไปหน่อยน้องพลอยอยู่นั่น

ไม่เห็นหน้ามองชายคาก็ยังดีเดินเทียวมานี่ตั้งแต่หัววัน

คงจะรู้เท่าทันหลบหน้ากันไม่ยอมพูดจา

ฉายาเธอนางพญาไพ่ผ่อง เกย์ตองซ์เธอก็เก่งจริงหนา

เรียมนั้นชอบสุราเช้าเฮเย็นฮาค่ำมาก็ก๊ง

ดวงใจถ้าไม่มีใครแนบข้าง นอนครางค้างคืนร่วมโรง

จะนอนเฝ้าอยู่ข้างวงเช้าเลยไปส่งโรงพักต้นซอย

 

  1.       เพลงคาดได้จากการใฝ่อำนาจ เพลงที่แต่งด้วยพลังอำนาจนำใช้ทางเสียงดนตรี เพื่อให้เข้ากับศาสตร์การปกครอง ย่อมให้เสียงหนัก รุนแรง ฉาดฉาน ชัดเจนเจตนาจัดสัดส่วนเข้าสู่ดนตรีแห่งสภาวะผู้นำ Leader music ship for Manegment เช่น เพลงปลุกใจรักชาติ เพลงโฆษณาหาเสียง เพลงเพื่อครองอำนาจทางการค้าหวังการก้าวหน้าในอาชีพให้สังคมยอมรับอันเป็นระดับกฎสูงสุดของ Ubrahum Maslow เพื่อการสำเร็จสมใจที่วางไว้ทางด้านนามนิยมและวัตถุเช่น

 

ปุ๋ยตราแม่ยาย

เพลงโฆษณาใช้เวลา 30 วินาที

สามัคคีปรองดองเราพี่น้องร่วมชาติ มวลมิตรญาติ ทำกินถื่นอาศัย La.   La La.    LaLa.   La.  La.   La.   LaLa.   LaLa.   La.   La.   La.    LaLa.   LaLa.    La   La    La.    LaLa.   LaLa.     La   La    La (เก็บผลเกี่ยวได้คือกำไรเงินตรา)

 

 

%MCEPASTEBIN%

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ดนตรีจิตวิทยาและมนุษย์นิยม Music Psychology and Humanism MPH (headbook)ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ยามใดที่เรามีความสุข ส่วนใหญ่ เราจะร้องเพลง นะคะ … แอบร้อง ในห้องน้ำนะคะ