การพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์เพื่อรองรับ AEC 2015&Beyond : กรณีศึกษากลุ่มอุตสาหกรรมบางปู

สวัสดีครับชาว blog ทุกท่าน

            วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2556 นี้ ผมได้มาบรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์เพื่อรองรับ AEC  2015  & Beyond  :  กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกลุ่มบางปู  ที่โรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา  ให้กับ กลุ่มผู้จัดการโรงงานในบริษัทต่าง ๆ ของชมรมบางปู จำนวนกว่า 40 คน ครับ  ขอขอบคุณท่านอาจารย์วิชา สุขุมาลย์วดี ที่ประสานการจัดกิจกรรมวันนี้ และยินดีที่ได้เห็นอุตสาหกรรมของไทยมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียน ซึ่งผมได้นำภาพบรรยากาศ พร้อมสรุปการบรรยายเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันผ่านทาง Blog นี้ครับ

            จึงขอเชิญชวนให้ทุนท่านเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทาง Blog นี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ร่วมกันครับ

ภาพบรรยากาศการบรรยายโดย ศ.ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Chira Academyความเห็น (2)

ทีมงานวิชาการ Chiraacademy
IP: xxx.67.34.93
เขียนเมื่อ 

สรุปการบรรยายเรื่องการพัฒนาและบริหารทุนมนุษย์เพื่อรองรับ AEC 2015 & Beyond

: กรณีศึกษาอุตสาหกรรมกลุ่มบางปู

โดย ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

วันที่ 26 ตุลาคม 2556

ณ โรงแรมซันธารา จ.ฉะเชิงเทรา

 

3 Corner Solution ของ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

1. การบรรยายในครั้งนี้เกิดจากรู้จักกับผอ.อนันต์ งามสะอาด

2. วิชามีความรู้แล้วต้องรู้จักการเพิ่มศักยภาพคนด้วย

3. การเรียนรู้เรื่องคนไม่ได้เรียนจากตำราแต่เกิดจากประสบการณ์ในชีวิตของ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

4. สิ่งสำคัญคือคนในห้องต้องรู้จักใฝ่รู้

5. Corner คือ กลุ่มอุตสาหกรรมบางปู ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์  และวิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการที่ดูเรื่องทรัพยากรมนุษย์

6. การพูดแล้วต้องนำไปสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่างแท้จริง วันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

 

โจทย์ในวันนี้คือ

            การพัฒนาคนและบริหารคน หรือที่เรียกว่าทุน หมายถึงว่าเราต้องลงทุน (Invest) เช่นการศึกษา แต่ปัญหาในวันนี้ HR ส่วนใหญ่มอง HR อย่าง Routine ไม่ได้มองเป็น Strategy

โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงจรธุรกิจ ต้องเน้นการให้ความสนใจคนมากขึ้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับ CEO อย่างเดียว ดังนั้นการเป็น HR ที่ดีต้องเรียนรู้ที่จักบริหารระดับหัวหน้าด้วย

            การเปิดเสรีประชาคมอาเซียนจึงเสมือนเป็นการจุดประกายให้เราเรียนรู้ที่จะกระเด้งออกจาก Comfort Zone  

            ในวันนี้จึงอยากให้มองในระดับ Macro เพราะโดยทั่วไปแล้วไม่ได้มองสภาพแวดล้อม ไม่มอง Opportunities ที่เกิดขึ้น วันนี้ต้องช่วยกันแบ่งปันความรู้

 

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

            Learning how to learn ที่เรามาวันนี้คือวิธีการที่เราจะเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Life long learning ที่เราจะต้องเอาไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรที่เราดูแลเพื่อให้เรียนรู้ตลอดชีวิต และถ่ายทอดต่อไป สิ่งสำคัญคืออยากให้เก็บกรอบแนวคิดให้ดี

 

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

            การฟังบรรยาย ต้องรู้จัก Apply กับตัวเอง องค์กร และอาเซียนให้ได้ เพราะเป็นเส้นทางสู่ความเป็นเลิศ ต้องเรียนรู้ Role ของเราให้ได้

วัตถุประสงค์

1. ทำความเข้าใจอาเซียน ค้นหาตัวเองว่าเกี่ยวอะไรกับเรา องค์กร และประเทศ การรู้จักตนเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ

2. อยากให้โลกทัศน์ของคนในห้องนี้กว้าง มีวิสัยทัศน์  บทบาท HR ที่สำคัญที่สุดคือ HRM

3. การให้คนในห้องนี้รู้จักกัน สนุกกับการเรียนรู้ ให้บ้าคลั่งกับการเรียนรู้  การสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ดี

 

4L’s

1. Learning  Methodology คือวิธีการเรียน

2. Learning  Environment คือ บรรยากาศการเรียน Happy Learning

3. Learning  Opportunities คือการปะทะกันทางปัญญา มีการทำ Workshop  มีโจทย์ให้ อาทิ

เมื่อดร.จีระ พูด 1,2, 3 คนในห้องต้องพูด 4,5,6 และเมื่อวิจารณ์อาจไป 7,8,9 ก็ได้  เรียกว่า Value Added ซึ่งนอกจากนี้ต้องเกิด Value Creation คือการแลกเปลี่ยนธุรกิจต้องเกิดขึ้น  และต่อมาคือ Value Diversity คือต้องเรียนรู้ความหลากหลาย

4. Learning Communities คือ เราจะเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้จริงหรือไม่

 

2R’s   

            สิ่งสำคัญที่สุดของการเรียนในยุคนี้คือการปะทะความจริง คือ

Reality             ปะทะความจริง อย่างในห้องนี้ คือ ธุรกิจในห้องนี้จะปรับตัวอย่างไรเมื่อเปิดเสรีประชาคมอาเซียน และจะลดการคุกคามได้อย่างไร ความจริงอาเซียนหมายถึงการเปิดเสรี ถ้าเก่งหมายถึงเราสามารถไปทำที่ประเทศอื่นได้ ความจริงคือธุรกิจของเราบางแห่งยังปรับตัวไม่ทัน  เช่นการเปิดเสรีเมื่อแข่งกับประเทศจีน ที่มีความพร้อม ก็ต้องระวังให้ดี

Relevance        ต้องเลือกประเด็นที่สำคัญคือมีทั้ง Impact และ Meaning กับ เรา

 

Quotations

            - ต้องทำตัวให้เป็นคนที่มีคุณค่าในสังคมแล้วจะรอด ประเทศไทยมีทุนทางการเงิน วัตถุ เทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ

            - ศักยภาพของคนอยู่ข้างในมีไม่จำกัด Trend คุณภาพของโลกจะวัดคนจากข้างใน อย่างเช่น Anthony  Robbins  Trend หนีจากการสร้าง Tangible ไปสู่ Intangible

            - ปลูกแล้วต้องเก็บเกี่ยวด้วย และทำสำเร็จหรือไม่ เวลาอยู่ใน HR  HRD กับ HRM ไปด้วยกัน

            - การปลูกคนในระยะเวลานานมากเลย  HR ที่อยู่ในห้องนี้เสมือนเป็นลูกศิษย์ขั้นที่หนึ่ง อยากให้มองว่าอะไรที่มูลค่าให้เก็บไว้อย่าให้หลุดไป

            - การมองทรัพยากรมนุษย์อย่างมองเฉพาะองค์กรแต่ให้มองภาพกว้างด้วย อย่างเช่นรู้ว่า Opportunities อนาคตอยู่ที่ไหน สามารถเสริมองค์กรได้อย่างไร และหลีกเลี่ยงความล้มเหลวได้อย่างไร

            - ทรัพย์สินขององค์กรอยู่ที่สมองของมนุษย์ 95% มากกว่าเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่มีเพียงแค่ 5%

            - การปลูกทรัพยากรมนุษย์ควรปลูกฝังนอกจาก Technical  Skill แต่ให้ปลูกฝัง Managerial Skill  ด้วย

            - สิ่งที่น่าอันตรายสำหรับประเทศไทยคือ ประเทศไทยขาดแคลนแรงงานอย่างมากโดยเฉพาะแรงงานในอาชีวะ   

            - Industrial Sector ในบางปู อีก 20 ปี จะเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาล อย่างเช่นปัญหาเรื่องแรงงาน  ดังนั้นต้องช่วยให้คิดให้ดี

            - ประเทศไทยขาดทุนทางปัญญา ต้องสร้างให้รู้จักคิดเป็น

            - ต้องเน้นให้รู้จักคุณธรรม จริยธรรม เน้นการเป็นคนดี

            - เรียนรู้การปรับ Mindset ให้รองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างตลอดเวลา

 

อาเซียนเสรีคืออะไร

            ถ้าเปรียบอาเซียนเสรีเป็นนิทาน อาเซียนนั้นจะประกอบด้วยบ้าน 10 หลัง ได้แก่ ไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม พม่า ถึงแม้ว่าบ้านอยู่ใกล้กันแต่ความสัมพันธ์ไม่ชิดกัน บ้านบางหลังเปรียบเสมือนสุนัข ซึ่งก็คือภาษี หมายถึงแต่ก่อนมีขีดจำกัดไม่ให้เชื่อมโยงกัน แต่วันนี้นับตั้งแต่มี AFTA หมายถึงเราจะเปิดเสรีซึ่งกันและกัน หมายถึงแต่ก่อนประตูปิด ตอนนี้ประตูเปิด สุนัขก็ไม่มี  อย่างเช่นสหรัฐอเมริกา มี 50 รัฐ การเดินทางระหว่างรัฐก็ไม่มีปัญหา  ต้องเข้าใจว่าอาเซียนเมื่อรวมกันเมื่อไร อำนาจต่อรองจะสูงขึ้น เพราะประเทศในโลกมีการแบ่งเป็นกลุ่ม ๆ อยู่แล้ว อย่างเช่นยุโรป

            ประเด็นที่น่าสนใจคือ ประเทศไทยจากแต่ก่อนมีตลาด 60 ล้านคน รวมตัวแล้วตลาดเป็น 600 ล้านคน สิ่งสำคัญคือต้องทำให้เราเข้มแข็งและเก่งถึงสามารถส่งสินค้าไปขายเขาได้ แล้วก็รับสินค้าเขามาขายได้อย่างเช่นทฤษฎี Arrow Theory  แต่สิ่งที่ควรระวังคือ ถ้าเราไม่เก่งหรืออ่อน เราก็จะไม่สามารถขายสู้ประเทศอื่นได้ ประเด็นสำคัญคือต้องสร้างความสมดุลให้ได้

            หน้าที่ของ HR ในวันนี้คือต้องปรับตัวให้ธุรกิจมีศักยภาพสูงขึ้น สามารถไปขายในตลาดเสรีได้ แต่ถ้าไม่เข้มแข็ง เราก็อาจจะสู้คนอื่นไปได้หรือหายไปอย่างเช่น โชว์ห่วยที่ถูกกลืน

            สิ่งสำคัญคือ HR Manager สามารถ Upgrade ธุรกิจของเราสามารถไปแข่งขันได้หรือไม่ ต้องขึ้นอยู่กับ คุณภาพสินค้าและมาตรฐานของ HR คือ ปลูกและเก็บเกี่ยวให้ได้อย่างไร ต้องเก่งให้จริง เพราะถ้าไม่เก่งจริงจะโดนขยี้ ซึ่งเรียกว่าการคุกคาม  ถ้าเราอ่อนแอต้องไม่ทำให้ถูกเลิกจ้าง ถ้าเข้มแข็งต้องขยายธุรกิจ สรุปแล้วหลัก ๆ คือ ปลูก เก็บเกี่ยว และ Execution จะทำอย่างไร  ตัวอย่างสิงคโปร์เขาวางแผนว่าสิงคโปร์ 1 คนต้องสามารถแทนคนไทยได้ 6 คน ต้องระวังให้ดี  อินโดนีเซียอาจมีการร่วมมือในการตั้งสถาบันอาชีวะร่วมกับอินโดฯ บรูไนเล็กแต่รวย ฟิลิปปินส์เก่งด้านภาษาอังกฤษ และไอที เราสามารถใช้ประโยชน์ได้ ประเทศเวียดนามมีทัศนคติต่อประเทศไทยดีมาก ถ้าธุรกิจไทยกับเวียดนามเขาจะให้เกียรติเรามาก  ใน 10 ประเทศที่ทัศนคติไม่ดีกับประเทศไทยได้แก่ มาเลเซีย ลาว เขมร  สิ่งสำคัญคือต้องรู้เขา รู้เรา

           

สรุป

            1. ธุรกิจไทยที่นั่งในห้องนี้ควรจะศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้บริโภคของประเทศเหล่านั้นที่เกิดจาก Lifestyle ที่แตกต่างกัน ที่นี่มี 3 Corner Solution แล้ว อย่างที่นี่ตอนทำ Workshop ต้องมีการลงทุนทาง HR ให้ได้ สิ่งสำคัญคือการเตรียมบุคลากรที่จะไปทำงานในอนาคต เช่นการเขียนแผนรองรับการไปทำงานต่างประเทศจะเตรียมบุคลากรอย่างไร  เราจะสามารถบริหารความหลากหลายได้อย่างไร (Value Diversity)  ต้องเอาความหลายหลายของความคิดวัฒนธรรมไปสู่มูลค่าที่เพิ่มขึ้น

            2. ที่อาเซียนกำลังทำมาก ๆ คือ Concept เรื่อง Connectivity อยากให้มี Mission เรื่องไปที่อินโดนีเซีย ต้องเรียนรู้ในการ Explore ตลาด และ Connectivity ที่กำลังจะมาคือ Logistics และธุรกิจกำลังจะข้ามพรมแดน ต้องปรับทัศนคติคือไม่ได้บริหารคนในประเทศอย่างเดียว แต่ต้องบริหารคนในต่างประเทศด้วย

            3. การเคลื่อนย้ายแรงงานใน 7 สาขา ได้แก่ แพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปัตยกรรม การสำรวจ นักบัญชี ตลาดแรงงานในประเทศไทยในอนาคตจะมีการเชื่อมโยงกับอาเซียนมากขึ้น เช่น  อาชีพการท่องเที่ยวต้องมีมาตรฐาน 32  มาตรฐานเป็นต้น

            4. นอกจากอาเซียนแล้วยังมีอาเซียน + 6 ที่จะเพิ่มในอนาคต

            5. การพัฒนาคนในบ้าน 10 หลังต้องพัฒนาให้คนในบ้านเข้มแข็งและเก่งถึงจะรอด ถ้าอ่อนแอก็จะถูกคุกคาม

 

เราจะปรับตัวรองรับการเปิดเสรีประชาคมอาเซียนได้อย่างไร

1. วิเคราะห์ SWOT ว่าเราอยู่ที่ไหน

2. ปรับตัว ปรับทัศนคติให้รองรับการเปลี่ยนแปลง

3. ลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

4. เข้าใจการอยู่ร่วมกัน

5. ไม่ผิดพลาดเรื่องคุณธรรม จริยธรรม

6. พัฒนาวัฒนธรรมการเรียนรู้

7. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 

การปรับตัว “ทุนมนุษย์” คือ

1. 3 V – Value Added , Value Creation , Value Diversity

2. ปลูก

3. เก็บเกี่ยว

4. Execution

 

คุณลักษณะทุนมนุษย์ที่สำคัญคือ

 1. การมีทุนมนุษย์
 2. การมีทุนทางปัญญา สังคมไทยวันนี้มีแต่ Knowledge แต่ไม่มี Strategic Thinking ในการแก้ปัญหาและการมองอนาคต
 3. การมีทุนทางจริยธรรม เช่น การทำงานเพื่อส่วนรวม รักองค์กร รักสิ่งแวดล้อม เป็นการกลับไปสู่ Basic เบื้องต้น
 4. ต้องสร้างเครือข่ายในอาเซียนให้ได้ เช่นเครือข่ายธุรกิจ เครือข่ายอาเซียน
 5. Happiness at work ต้องถามพนักงานของเราในการทำธุรกิจที่บ้านปูว่าทำงานเพื่ออะไร ถ้าทำงานต้องทำงานเพราะชอบ มี Passion มี Purpose ถึงเรียกว่าสำเร็จ แต่ถ้าทำงานเพื่อเงินนั้นยังไม่สำเร็จเท่าที่ควร สิ่งสำคัญคือ การทำงานโดยไม่รู้เป้าหมายตนเองว่ามีเป้าหมายเพื่ออะไร 

Trend ของประเทศไทยมุ่งสู่การมี Happiness Capital การทำงานอย่างมีความสุข หมายถึงการทำในสิ่งที่ชอบ

 

ทฤษฎี 5 K’s

1. การคิดนอกกรอบ คิดสร้างสรรค์

2. มีความรู้

3. มีนวัตกรรม

4. ต้องสามารถควบคุมเมื่อแข่งขันได้

5. เอาวัฒนธรรมเป็นมูลค่าเพิ่ม

 

เก็บเกี่ยว

ปลูกอย่างเดียวไม่พอต้องเก็บเกี่ยวด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบริหารทุนทางวัฒนธรรม

 

 

HRDS คือ ทำอย่างไรให้คนอยากทำงานให้เรา

 1. ให้มีความสุขในการทำงาน
 2. ยกย่องเขา
 3. สร้างศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
 4. ต้องเน้นความยั่งยืน สิ่งนี้สำคัญมาก HR Manager ต้องมองระยะยาว ต้องให้เจ้านายมองระยะยาว

 

Execution คือ อยากทำอะไรให้สำเร็จ

       งานของ HR เพื่อรองรับอาเซียน ขึ้นอยู่กับตัวละคร 3 ตัวคือ

1. ผู้นำองค์กร หรือ CEO

2. Smart  HR ต้องทำงานแบบหลบงานประจำ ทำแบบ Strategic ใส่ 1 ต้องเป็น 10

3. Non  HR ต้องเป็น Partner กับเรา

      

สรุปคือ

            ปลูก เก็บเกี่ยว Execution เป็นสิ่งที่ทำให้ก้าวสู่การเปิดเสรีอาเซียนได้อย่างเป็นเลิศ ผู้นำต้องสามารถต้านทานต่อแรงกดดันและเอาชนะอุปสรรคได้

            Asean เป็นตัวกระตุ้นให้ธุรกิจไทยออกจาก Comfort Zone และพัฒนาทรัพยากรมนุษย์อย่างจริงจัง

 

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

            กรอบแนวคิดที่นำไปใช้ได้เลยคือเรื่อง 2 R’s คือ Reality and Relevance เอา 2 R’s  เป็นตัวตั้ง วิธีการที่แหลมคม คือองค์ความรู้ดั้งเดิมที่อยู่ในโรงงานมีอย่างไรบ้าง  องค์ความรู้จากข้างนอกศึกษาตัวอย่างจากที่อื่น เน้นการทำแบบ Arrow Theory

R ตัวแรก เกิดจากโลกเปลี่ยนตลอด อย่างสหรัฐอเมริกาฯ ใครคิดบ้างว่าจะเจอปัญหาสภาพคล่องการจ่ายพันธบัตร  อย่างในวันนี้ เน้นที่ AEC แต่จริง ๆ แล้วเชื่อมโยงกันหมด

 

สิ่งที่ได้จาก AEC มีอะไรบ้าง

1. เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เช่น ญี่ปุ่น ยุโรป จีน อาเซียน

2. การทำโรงงานคือ ทำแล้วขายได้หรือไม่นี่คือประเด็นสำคัญ คือจะขายอะไร เป็นสิ่งที่ต้องคิดและต้องดูในเรื่องคน อย่าง AEC เพิ่มตลาดเป็น 600 ล้านคน

3. โอกาสใน AEC คือ ความใกล้ ตลาดใหม่ ความชอบและรสนิยมใกล้เคียงกัน สินค้าที่ผลิตLineไม่ต้องเปลี่ยนแปลงมาก

4. โลกจะเคลื่อนจากภาคผลิตไปสู่ภาคบริการ เช่นรถยนต์ต่อไปไม่ใช่แค่ที่ขับ แต่มีสี มี GPS

5. ให้ทุกคนเน้นเรื่องการทำงานแบบ Network สร้างเครือข่ายในบางปู จะช่วยให้การทำงานดี และง่ายมากกว่าการทำคนเดียว  แล้วสามารถสร้าง Connectivity ร่วมกันได้หรือไม่

 1. Corner  3 Corner คือ ชมรมบางปู วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ และ ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์ จะเป็นการรวม 3 มุมที่สามารถทำอะไรเพิ่มขึ้นได้อีกมาก เช่นขาดสายเทคนิค หรือต้องการดูงานต่างประเทศ

7. เรื่อง IT  เช่นการใช้ line ในการทำงาน เป็นการใช้ประโยชน์จาก IT

 

ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์

–        Smart HR ต้องทำงานจากซ้ายไปขวา

–        CEO ต้องทำงานร่วมกัน

–        Corner Solution สำคัญ

 

Workshop

 1.  เพื่อรองรับ ASEAN 2015 – ระบบ HR ของท่าน ในเรื่องการปลูกทุนมนุษย์มีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร? เสนอโครงการที่รองรับ ASEAN เรื่อง “ปลูก” 1 โครงการ
 2. ในการบริหาร หรือ เก็บเกี่ยวที่เน้น Diversity ของคนใน ASEAN “เขามา หรือ เราไป” มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร? เสนอโครงการ 1 โครงการ รองรับ ASEAN
 3. 3 ตัวละครหลักเพื่อไปสู่ Execution คือ 1)CEO  2)Smart 3)HR – Non – HR มีจุดอ่อน จุดแข็ง คืออะไร? เสนอโครงการ 1 โครงการ รองรับ ASEAN

 

 

 

ทีมงานวิชาการ Chiraacademy
IP: xxx.67.98.136
เขียนเมื่อ 

กลุ่มที่ 1 เพื่อรองรับ ASEAN 2015 – ระบบ HR ของท่าน ในเรื่องการปลูกทุนมนุษย์มีจุดอ่อน จุดแข็งอะไร?เสนอโครงการที่รองรับ ASEAN เรื่อง “ปลูก” 1 โครงการ

         

          จากโครงการศรีไทย ซุปเปอร์แวร์ แบ่งเป็น 3 ส่วน สถาบันการศึกษา ผู้ประกอบการ และเครือข่าย คือ พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ สำรวจบุคลากรตัวเองว่าทำอย่างไรถึงมุ่งสู่ AEC อาจต่อผลของการสำรวจเกิดขึ้นจริงก็ได้ สำรวจว่าบุคลากรต้องการพัฒนาในระดับปวส. หรือ ปริญญาตรี  ปวส. ตอนนี้ขาดมาก ส่วนปริญญาตรี วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการทำอยู่แล้ว ทำโครงการปลูกบุคลากรในสถานประกอบการให้มีความรู้ ความสามารถเพิ่มทักษะต่อยอด AEC มุ่งสู่การแข่งขัน

            จุดแข็ง คือมีเครือข่ายเข้มแข็ง มีทุนทรัพย์เพียงพอ จุดอ่อน ขาดทักษะ

            มีการตรวจความพร้อมเมล็ดพันธุ์พืช 25 เมล็ดว่าไปได้มากน้อยแค่ไหน

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

จุดที่อยากเสริมคือวิธีการเรียนในวิธีการปลูกคือ ฝึกให้คิดและมีการใฝ่รู้ด้วย นอกจาก Technical Skill ให้มี มี People Skill และ Management Skill เช่น ขาดแคลนเงิน เวลา ทรัพยากร ต้อง minimize Cost & Benefit เวลาต้องมี สาระต้องมี ต้อง Network ให้ได้ ในช่วงการทำงานต้องปลูกแล้วปลูกอีก ความรู้ต้องปลูกจิตวิญญาณ คือคุณธรรม จริยธรรม และความสุข ต้องทำงานเป็นทีม และทำงานร่วมกัน ต้องแบ่งปันความรู้ให้ได้ ในบางปูอยากให้มี Training for Trainer กลุ่มหนึ่ง ลองศึกษาเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการปลูก ส่วน Learning how to learn ทำเป็นอยู่แล้ว

 

 

กลุ่มที่ 2 ในการบริหาร หรือ เก็บเกี่ยวที่เน้น Diversity ของคนใน ASEAN “เขามา หรือ เราไป” มีจุดอ่อน จุดแข็งอย่างไร? เสนอโครงการ 1 โครงการ รองรับ ASEAN

 

ชื่อโครงการ คือ ความหลากหลายของคนในอาเซียน

วัตถุประสงค์

1. ศึกษาวัฒนธรรม ประเพณีของคนในอาเซียน

2. ศึกษาการผลิตพื้นฐานของคนที่มีอยู่

3. ศึกษาความคิดของคนว่ามีความคิดกันอย่างไร

4. มีเป้าหมายคือ สร้างเครือข่ายในการทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

ผลที่คาดว่าจะได้รับ คือ

1. ลดความขัดแย้งทางความคิด วัฒนธรรมของคน

2. ทำให้เกิดความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกัน ใช้กิจกรรมการแสดงออกความคิดแลกเปลี่ยน กิจกรรมวัฒนธรรมประเพณี ใช้กิจกรรมกีฬาประจำชาติ ให้คนของชาติมีร่วมกัน จัดอบรมการใช้ภาษาพื้นฐานในการทักทายกัน ในภาษาที่สามารถสื่อสารได้ง่าย ๆ เช่นสวัสดี

จุดอ่อน

   คนไทยมีจุดอ่อนคือภาษา ภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางยังอ่อนอยู่ การขาดแคลนแรงงานในระดับปฏิบัติการ  การเรียนรู้ หรือการใฝ่รู้ มีการทำวิจัยว่าคนไทยอ่านหนังสือปีละ 8 บรรทัดซึ่งนับว่าน้อยมาก Teamwork คนไทยโกรธแล้วไม่หาย และแค้นไม่เลิก

จุดแข็ง

     คือทักษะฝีมือ แข่งกับประเทศเพื่อนบ้านได้

     เมื่อโครงการนี้เกิดขึ้นและได้ดำเนินการต่อเนื่องปัญหาต่าง ๆ น่าจะน้อยลง

 

 

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

            ความหลากหลายไม่ใช่เฉพาะอาเซียน แต่คนไทยด้วยกัน ก็มีเช่นการศึกษา เพศ อายุ จึงอยากให้เอา Diversity มาเป็นมูลค่าเพิ่ม

            สิ่งที่ขอชื่นชมคือเป็นกึ่งวิจัย กึ่งปฏิบัติการ และสามารถทำไปบูรณาการได้ อยากให้อ่านหนังสือเรื่อง Global Competency ของ Dave Urich บอกว่าแก่นของมนุษย์แต่บริบทไม่เหมือนกันคือสิ่งแวดล้อม สังคม แต่ HR ของมนุษย์เหมือนกันคือทำอย่างไรให้เกิดมูลค่าเพิ่ม คนเท่านั้นเป็นตัวขับเคลื่อน

            อยากเห็นชมรมเชิญตัวแทนของคนเหล่านี้มาที่วิทยาลัยสักหนหนึ่ง

 

กลุ่มที่ 3 ตัวละครหลักเพื่อไปสู่ Execution คือ 1)CEO  2)Smart HR 3) Non – HR มีจุดอ่อน จุดแข็ง คืออะไร? เสนอโครงการ 1 โครงการ รองรับ ASEAN

   

CEO

            จุดอ่อน ขาดความรู้ ความเอาใจใส่ ขาดการแสวงหาความรู้ ขาดความใส่ใจว่าพนักงานต้องการอะไรไม่ได้มองถึง Long run  ว่าเขาจะเป็นอย่างไร

            จุดแข็ง มีตัวเลือกมากขึ้น

Smart HR

            จุดอ่อน เป็น งาน Work Load และเป็น Manual

            จุดแข็ง  มี Range กว้าง หลายอาจุ

HR

            จุดอ่อน ไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ไม่แสวงหาความรู้

            จุดแข็ง มีความเข้มแข็งในการรู้จักคนไทยดี

โครงการ Knowledge Sharing

            การจ้างคนจากไทยญี่ปุ่น Trainerมาที่บางปู เกิด Shareความรู้ได้ตลอดเวลา

ดร.จีระ หงส์ลดารมภ์

            ถ้า 3 ตัวละครร่วมกันจะทำให้เกิด Execution และมุ่งไปสู่ความสำเร็จ Turn idea into action และ Turn action into success อยากให้ทั้ง 3 ส่วนผนึกกำลังเอาชนะอุปสรรคที่เกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานของบางปูเพื่อรองรับอาเซียน เพราะจากการวิเคราะห์แล้วว่าจะเข้าสู่อาเซียนได้ ต้องยกระดับเป็น Asean Standard จึงจะอยู่รอด และ HR คนเดียวทำไม่สำเร็จ เพราะ HR ขึ้นอยู่กับ Human Asset และ Non Asset

            การบริหารจัดการคน เป็น Field ซึ่งยากมาก  HR จะทำสำเร็จ ท่าทีของ HR ต้องไป Serve เขา  งานของเขาเป็นงานที่จะต้อง Communicate  Share และ Strategic Partner

            ต้องการปั้นทั้งอาจารย์และคนที่อยู่ในห้องนี้ให้เดินต่อไป  ทุกบริษัทมาต้องมา 3 กลุ่มอาจเริ่ม 10 บริษัทก่อน แล้วมา Debate กัน

            เรื่อง HR เป็นเรื่องที่ลึกซึ้ง ยิ่งลงไปลึกเท่าไหร่ เราไม่รู้

คุณพิชญ์ภูรี พึ่งสำราญ

            ระยะเวลาเป็นตัวกำหนด

            สิ่งสำคัญคือระยะยาว โครงการที่นำเสนอจะเป็นจริงได้อย่างไร

            สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือการยอมรับความจริง สิ่งที่ได้แน่ ๆ คือการปะทะกับคนอื่น  

ทีมที่ 1 จุดดี คือ 2 R’s  R ตัวแรกได้แน่ ๆ คือขาดอะไร มีการตรวจความพร้อมเมล็ดพันธุ์พืช 25 เมล็ดว่าไปได้มากน้อยแค่ไหน แต่จุดอ่อนคือไม่กว้างยังวนแค่บางปู

ทีมที่ 2 เรื่องเก็บเกี่ยว กว้าง และไปไกลมาก เข้าอาเซียน สามารถใช้ทฤษฎีของอาจารย์จีระ ครบ มีการพูดเรื่อง HRDS คือ สร้างประสิทธิภาพ คือมีเงิน มีความเข้มแข็ง และมี Happiness มีการพูดเรื่องเคารพความหลากหลายของคนในอาเซียนคือ Respect  และอีกตัวหนึ่งคือ Dignity คือความภาคภูมิใจจากข้างในว่าเราเป็นประเทศที่ไม่ได้เป็นเมืองขึ้นของใคร ถ้าความมั่นอกมั่นใจในตัวเองเยอะอาจพลาด ดังนั้นจึงควร Balance ให้ดี

ทีมที่ 3 ครบเครื่อง เป็นนักบริหารจัดการที่ดี  สนใจในเรื่องการเงิน และให้ความสำคัญกับสร้าง Knowledge Sharing

            สิ่งที่อยากฝากไว้คือ ทฤษฎี Learning how to learn ขั้นตอนแรกคือการใส่องค์ความรู้ใหม่ เช่นอาจารย์จีระ เมื่อบรรยายเสร็จให้ทุกกลุ่มคิดร่วมกัน มีการเอาองค์ความรู้ใหม่ใส่ไปในองค์ความรู้เดิม แต่ที่สำคัญคือจะต้อง Turn Thinking into action into success