สวัสดีครับชาว Blog..

          วันนี้เป็นวันแรกที่สารคดีสั้น ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ จะแพร่ภาพออกอากาศทาง ช่อง 11 รายการนี้น่าสนใจเพราะไม่ได้พูดถึงแต่เพียงหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงของเราเท่านั้น แต่ได้เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของการใช้เศรษฐกิจพอเพียงกับการดำรงชีวิตในยุคโลกาภิวัตน์ว่าเป็นเครื่องช่วยให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนในยุคโลกาภิวัตน์ สารคดีชุดนี้มีทั้งหมด 40 ตอน แบ่งเป็น 3 ชุด ประกอบด้วย

           1. ชุด รู้จริงเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 14 ตอน

           2. ชุด รู้ทันโลกาภิวัตน์ จำนวน 10 ตอน

           3. ชุด เศรษฐกิจพอเพียงกับโลกาภิวัตน์ จำนวน 16 ตอน

tv11

           รายการนี้จะออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ทาง สทท. 11 เวลาประมาณ 22.40 -22.45 น. (อยู่ในรายการมุมใหม่ไทยแลนด์) โดยจะเริ่มออกอากาศครั้งแรกวันที่ 19 ตุลาคม 2549 เป็นต้นไป

           หวังว่าหลาย ๆ ท่านจะได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่หากติดตามชมรายการนี้อย่างต่อเนื่อง และหากจะกรุณาร่วมแสดงความคิดเห็นมาที่ Blog นี้ก็จะช่วยสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมกันขยายผลไปสู่สาธารณชนในวงกว้างต่อไป

           และวันนี้สำหรับ 10 ท่านแรกที่ร่วมแสดงความคิดเห็นที่นี่ ผมจะมอบหนังสือ ทรัพยากรมนุษย์พันธุ์แท้ เวอร์ชั่น 2: 2 พลังความคิดชีวิตและงานของคุณหญิงทิพาวดี  เมฆสวรรค์ และ ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ให้เป็นรางวัลครับ

 ........................................................

 ภาพบรรยากาศการบันทึกเทปสัมภาษณ์สดเปิดตัวสารคดีฯ ทางรายการมุมใหม่ไทยแลนด์ ณ สทท.11 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2549 ได้รับเกียรติจาก ดร.จิรายุ  อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง, ดร.ชัยวัฒน์  วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน), ดร.ปรียานุช  พิบูลย์สราวุธ หัวหน้าโครงการวิจัยเศรษฐกิจพอเพียง สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และ ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์ ร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการฯ