รับการอบรมการพัฒนาบุคลากรด้าน ICT

วันที่ 8 - 10 ตุลาคม 2556 เข้ารับการพัฒนาพัฒนาบุคลากรด้าน ICT จาก พ.อ.ต.ศักดา สายหยุด ผอ.กศน.อำเภอพระพุทธบาท และนายสวัสดิ์  บุญพร้อม บรรณารักษ์ กศน.อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี  เพื่่อนำความรู้ที่ได้รับไปปฏิบัติงานในด้านงานการส่งเสริมการอ่าน งานบริการของห้องสมุดประชาชน ให้เกิดประโยชน์กับผู้รับบริการต่อไป

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านหนังสืออัจฉริยะความเห็น (0)