โครงการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาข้อมูลการให้บริการด้วยระบบ ICT

 

 

ระหว่าง  วันที่ 8 - 10 ต.ค. 56 ณ ห้องประชุม ชั้น 2 สำนักงาน กศน.จังหวัดสระบุรี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน พัฒนาศักยภาพบุคลากรความเห็น (0)