ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเด่น

ศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้มีศักยภาพในการผลิตพันธุ์หรือปัจจัยการผลิตอีกมาก รวมทั้งบุคคลากรของศูนย์มีความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฎิบัติงาน อย่างเต็มที่

     ดิฉันได้รับมอบหมายจากกรมส่งเสริมการเกษตรเป็นคณะทำงานคัดเลือกศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรดีเด่นซึ่งมีอยู่ 48 แห่งทั่วประเทศ มีคณะทำงาน 4 ท่าน

     วิธีการคัดเลือก

 • ขั้นตอนแรกให้สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 6 เขต คัดเลือกศูนย์ฯระดับเขต ๆ ละ 1 แห่ง
 • คณะทำงานสัมภาษณ์ผอ.ศูนย์ฯและเจ้าหน้าที่ รวมทั้งดูกิจกรรมภายในศูนย์ฯ 6 แห่ง
 • ให้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งใช้ Balance Scorecard และผลงานเด่น คะแนนเต็ม 100 คะแนนคือ
 1. การเรียนรู้และการเจริญเติบโตของบุคคลากร15  คะแนน
 2. กระบวนการทำงานของศูนย์ฯ                        15  คะแนน
 3. ความพึงพอใจของลูกค้าผู้รับบริการ               40 คะแนน
 4. การเพิ่มรายได้และการเพิ่มประสิทธิภาพของศูนย์ฯ 20 คะแนน
 5. ผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ของบุคคลทั่วไป  10 คะแนน

     ศูนย์ฯดีเด่นระดับเขต  6  แห่งได้แก่

 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (บริหารศัตรูพืชจังหวัดเชียงใหม่)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (จักรกลการเกษตรจังหวัดชัยนาท)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (บริหารศัตรูพืชจังหวัดสุพรรณบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดตรัง)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดชลบุรี)
 • ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชึพการเกษตร (พันธุ์พืชเพาะเลี้ยงจังหวัดบุรีรัมย์)

      ผลการตัดสินจะมี 1 ศูนย์ที่ได้รับศูนย์ฯดีเด่นระดับประเทศและอีก 5 ศูนย์ฯ  จะได้รับโล่รางวัลศูนย์ดีเด่นระดับเขต

     ขณะนี้ คณะทำงานได้เสนอผลการตัดสินให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว ซึ่งจะได้เสนอกรมฯพิจารณาต่อไป และจะมีการมอบโล่ในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตรวันที่ 21 ตุลาคม 2549

     จากที่ได้ไปดูงานที่ศูนย์ ดิฉันมีความคิดเห็นว่าศูนย์ต่าง ๆ เหล่านี้มีศักยภาพในการผลิตพันธุ์หรือปัจจัยการผลิตอีกมาก รวมทั้งบุคคลากรของศูนย์มีความเสียสละ อุทิศกำลังกาย กำลังใจในการปฎิบัติงาน อย่างเต็มที่   แม้ว่าจะมีปัญหาอุปสรรคด้านงบประมาณ ด้านบุคคลากร ฯลฯ  ก็สามารถแก้ไขปัญหาให้ลุล่วงด้วยดี น่าภาคภูมิใจแทนองค์กรของเรา

ธุวนันท์ พานิชโยทัย

19 ต.ค. 2549

           

                     

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้กรมส่งเสริมการเกษตร

คำสำคัญ (Tags)#กรมส่งเสริมการเกษตร#ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร#balancescorecard

หมายเลขบันทึก: 55008, เขียน: 18 Oct 2006 @ 07:53 (), แก้ไข: 20 Jun 2012 @ 09:36 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)