PLC_CADL_004: KM บุคลากรสำนักศึกษาทั่วไป ครั้งที่ 2 "เตรียมเดินทางไปสัมมนานอกสถานที่"

อ.ต๋อย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันที่ 23 สิงหาคม 2556 CADL เราจัดกิจกรรม KM แบบง่ายๆ ด้วยการมอบหมายให้แต่ละคน เขียนคลิปชาร์ทดังตัวอย่างดังรูป

 

 • แถวแรกด้านบนแสดงตัวเลขแผน 5 วัน ตั้งแต่ก่อนถึงหลังการเดินทางไปสัมมนาบุคลากร ประจำปี 2556 ในวันที่ 2-3-4 5 ที่พัทยา  โดยออกแบบกิจกรรมดังนี้ 
 • วันที่ 23 นี้ ให้แต่ละคนที่รับผิดชอบ "ตัวชี้วัด" ตาม แผนการปฏิบัติราชการประจำปี 2557 (ฉบับร่าง)  ได้จัดทำตาราง "ถอดแผนงาน" ตามตาราง 6 คอลัมน์ ได้แก่ นโบาย ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์ โครงการ และ "ตัวชี้วัด"  โดยให้ศึกษาแผนฯ ด้วยตนเอง (ย้ำว่าด้วยตนเอง) แล้วเขียน "คำย่อ" ของข้อความยาวๆ ที่อยู่ในแผน ให้ได้ใจความสำคัญ ผมเรียกกระบวนการนี้ว่า "ถอดแผนงาน"  สำหรับใครที่ไม่ได้รับผิดชอบตัวชี้วัดหลัก แต่เป็นผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดร่วมกับกลุ่ม ให้เข้าไปร่วมกันทำเป็นกลุ่มงานได้ แต่สำคัญว่า ทุกคนต้องมีส่วนร่วม ..... ผมตั้งใจว่า ตอนไปนำเสนอที่พัทยา ผมจะจี้ถามทุกคนให้ได้มากที่สุด และรายงานให้ ผอ.ทราบรายบุคคลให้จงได้ 
 • ผมใช้สัญลักษณ์ "ย่อเวลา" ยึกยือ... เพื่อแสดงว่าเรามีเวลาประมาณหนึ่งอาทิตย์ในการเตรียมตัวเพื่อไปสัมมนากัน 
 • วันที่ 2 กันยายน คือการ "มองงาน" จากการ "ดูงาน" คือกิจกรรมการศึกษาดูงานที่บริษัท CP-All ที่กรุงเทพฯ สิ่งที่อยากไปดูคือ การบริหารจัดการที่โดดเด่น และวัฒนธรรมการทำงานที่ใช้ "การจัดการความรู้" มาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กร  หลังอาหารเย็นที่พัทยา ผมบอกทุกว่า เราจะทำ AAR กันว่า แต่ละใครได้อะไรกันบ้าง ...คงจะเห็นกันว่าเราไป "ศึกษาดูงาน" กันจริงจังกันจริงๆ 
 • วันที่ 3 กันยายน เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ ทุกคนจะได้นำเสนอผลการเตรียมตัวของตนเอง และใช้เวลาให้เต็มที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน 
 • วันที่ 3 ตอนบ่าย ตามตารางกิจกรรมเป็นการเดินทางไปทัศนศึกษาในสถานที่ต่างๆ ผมเองไม่ค่อย "รู้เรื่อง" ว่า สถานที่ไหนควรไป ไม่ควรไป คือ "ไม่สันทัด" เรื่องนี้ .... แต่สิ่งที่อยากให้เกิดขึ้นคือการพูดคุยกัน "โสเหล่" กัน อภิปรายกัน แล้วตกลงกันว่า จะไปที่ไหนกันบ้าง เหมาะสมหรือไม่ เพราะเหตุใด .... โดยอย่าได้ "ยึดติด" ว่าวางแผนไปแล้วห้ามเปลี่ยน เสียจนไม่ได้บรรลุเป้าหมายสำคัญคือ การสร้างความสัมพันธ์อันดีร่วมระหว่างกันฉันเพื่อน....
 • วันที่ 4 เป็นการทำ AAR  และทำแผนให้ชัดว่า "เราจะกลับมาทำอะไร อย่างไร เมื่อไหร่" ในปี 2557 ต่อไป 
 • วันที่ 5 น่าจะเป็นวันที่ได้ ร่างสุดท้ายของ แผนปฏิบัติราชการประจำปี 2557 ของสำนักศึกษาทั่วไป 

ผมไม่ได้กำหนดว่า "ทุกคน ทุกกลุ่ม" ต้องทำคลิปชาร์ทตามตัวอย่างนี้เสร็จภายในวันนี้ แต่มีกลุ่มที่ทำเสร็จ คือกลุ่มนโยบายและแผน ดังรูป

 
 
 •  ผมค่อนข้าง "ตกใจ" เมื่อเห็นรูป "ระเบิดเวลา" อยู่กลางหน้ากระดาษ (ที่จุดฉนวนแล้วด้วย) ผมคิดว่า แม้จะเป็นอารมณ์สนุกๆ แต่ในเบื้องลึกในใจคนวาด คงจะคาดว่ามันจะระเบิดเร็วๆ นี้ .....
 • อีกภาพคือ ลูกโป่งและกอหญ้า อาจมีที่มาที่น่าสนใจ มากกว่าการวาดเพื่อให้ "สวย" ก็เป็นได้ครับ 

 

จากที่เดินดู ผมเห็นกลุ่มสารสนเทศ ก็ทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันทีเดียว หากมีใครอ่านบันทึกนี้โปรดแจ้งบอก หรือโพสไว้บนนี้ก็ดีครับ
 
 • ก่อนจบแยกย้ายกันทำงาน คุณอ้อย (ผู้รวบรวมแผน) ได้แจ้งบอกสิ่งสำคัญต่อทุกคน  2 ประการคือ 
  • สามารถเพิ่มเติมโครงการอีกได้แม้ไม่มีในแผนฯ ฉบับร่างนี้ เพื่อให้ครอบคลุม "ตัวชี้วัด" มากขึ้น 
  • สามารถแจ้งลบ หรือปรับเปลี่ยนโครงการได้ หากเห็นว่าไม่สอดคล้องหรือเหมาะสม ฯ
 • ตอนเดินสวนทางหน้าห้องสำนักงาน คุณอ้อยหอบกระดาษซีร็อกส์ .... บอกผมว่า เป็นนโยบายที่ปรับใหม่ ที่กำลังจะนำไปมอบให้แต่ละกลุ่ม จะได้มองในมุมของข้อมูลเดียวกัน .... ดีครับ มุ่งมั่น รวดเร็วดี ....

จบเท่านี้ก่อนครับ 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการทำงานการศึกษาทั่วไปความเห็น (0)