ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน กศน.อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี

          เมื่อวันที่  11  กรกฎาคม  2556 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก กศน.อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัยธานี  โครงการส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุไหว้พระ  9  วัด โดยการนำของเจ้าหน้าที่และครู กศน.ตำบล อำเภอบ้านไร่  จังหวัดอุทัย ธานี จำนวน  50 ท่าน เข้าเยี่ยมชม  กศน.ตำบลบ้านป้อม  โดยมี อ.ภัทราภรณ์  หีบงา  ครู กศน.ตำบลบ้านป้อมให้การต้อนรับ  ต่อจากนั้นนำคณะศึกษาดูงานกลุ่มศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนการสานตะกร้าหวาย ตำบลบ้านป้อม และนำไหว้พระ 9 วัดและส่งคณะเดินทางกลับ  กศน.อำเภอบ้านไร่

 

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กศน.อำเภอพระนครศรีอยุธยาความเห็น (0)