หลักการแห่งจินตนาการแบบพยากรณ์อนาคต (ข้อคิดชาวยิว 1)

                 สิ่งที่น่าทึ่งอันดับแรกของคนยิวคือ การมีจินตนาการที่ล้ำเลิศเหลือเชื่อ จินตนาการไม่เพียงช่วยให้ชาวยิวมีชีวิตอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้ แต่ยังเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้ชนชาติยิวสามารถสร้างชาติให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้จนเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกในปัจจุบัน

ย้อนหลังไปเมื่อครั้งอดีตกาล ชาวยิวเป็นชนชาติที่ถูกกดขี่ข่มเหง ไร้แผ่นดินอยู่ มีชีวิตอยู่อย่างลำเค็ญ ต้องเร่ร่อนรอนแรมอย่างไร้จุดหมาย ด้วยความที่ต้องมีชีวิตอยู่รอดให้ได้ท่ามกลางสภาพความเป็นจริงที่โหดร้ายทารุณ ชาวยิวจึงต้องอาศัยพลังจินตนาการอย่างสูงส่งในการดำเนินชีวิต ว่ากันว่าชนชาติยิวเป็นชนชาติแรกที่สร้างพระเจ้าขึ้นมา ในสมัยนั้นผู้คนส่วนใหญ่นับถือและบูชาเทพเจ้า ไม่ว่าจะเป็นเทพเจ้าแห่งท้องทะเลและมหาสมุทร (โพไซดอน)  เทพเจ้าแห่งความรัก (คิวปิด) เทพเจ้าแห่งท้องฟ้า (ยูเรนัส) เป็นต้น เทพเจ้าเหล่านี้ล้วนมีตัวตน สัมผัสจับต้องได้และเห็นได้ด้วยตาว่ามีลักษณะและหน้าตาเช่นใด

ในยุคนั้นชาวยิวมีชีวิตความเป็นอยู่เยี่ยงทาส ต้องทำงานหนัก อยู่อย่างลำบากยากเข็ญ โลกแห่งจินตนาการเท่านั้นที่ทำให้ชาวยิวมีชีวิตรอดได้ ชาวยิวได้จินตนาการพระเจ้าขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่พึ่งด้านจิตใจ  พระเจ้าของชาวยิวแตกต่างจากเทพเจ้าที่คนส่วนใหญ่ในยุคนั้นนับถือ กล่าวคือพระเจ้าของชาวยิวไม่มีตัวตน จับต้องสัมผัสไม่ได้ ไม่สามารถเห็นได้ด้วยตา พระเจ้าเป็นผลผลิตมาจากพลังจินตนาการของแต่ละคน "ชาวยิวเชื่อในพลังอันสูงส่งที่มีอานุภาพมากกว่า ที่ควบคุมชีวิต ความตาย และสิ่งมหัศจรรย์ของจักรวาล" พระเจ้าจึงอยู่กับชาวยิวตลอดเวลาและเป็นแรงศรัทธา แรงบันดาลใจสำคัญที่ทำให้ชาวยิวไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตาอันเลวร้ายที่เผชิญ กาลต่อๆ ผู้คนเริ่มเสื่อมศรัทธาในเทพเจ้าและหันมายึดพระเจ้า อันมีจุดเริ่มต้นมาจากจินตนการของคนยิวเ ป็นที่พึ่งทางใจมากขึ้น  

คนยิวจึงมีจินตนการล้ำเลิศเหลือเชื่อในเรื่องอื่นๆ อีกมากมายที่คนธรรมดาอย่างเราๆ คิดไม่ถึง และไม่ยอมแพ้ต่ออุปสรรคที่เผชิญแม้จะใหญ่หลวงเพียงใด จินตนการนี่แหละที่เป็นแรงขับสำคัญที่ทำให้ชนชาติยิวมีชีวิตอยู่รอดได้อย่างมีปัญญาเฉียบแหลมและสามารถพัฒนาชาติให้เจริญรุ่งเรืองมาได้จนถึงทุกวันนี้ 

 

หลักการแห่งจินตนาการแบบพยากรณ์อนาคต ( Prophetic Imagination)

"คิดจินตนาการเรื่องเหลือเชื่อที่สุดเท่าที่คุณจะคิดได้ ตั้งเป้าหมายที่ดูจะเกินจริง แล้วคิดวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้"

                       (คิดในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ ให้เป็นจริง ด้วยวิธีปฏิบัติที่เป็นไปได้)

                                                                 ...จากหนังสือสู่ความเป็นอัจฉริยะด้วยการพัฒนาพลังสมอง

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดชาวยิวความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

สวัสดีครับ มาแวะเยี่ยม ขอบคุณครับ ที่นำความรู้ทางจินตนาการมาแบ่งปัน

ขอบคุณค่ะ