ปวช.กศน., ประเมินประสบการณ์เทียบระดับสูงสุดฯ, แฟ้มวิชาวิจัยชุมชน, ไม่ได้ไปรับเข็มฯ, เตรียมเป็น ผอ.กศช.ตำบล, จ่ายเบี้ยประชุม+เลี้ยงอาหารด้วย?, ข้อสอบวิชาเลือกกี่ข้อ

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  6  เรื่องดังนี้

 

          1. คืนวันอาทิตย์ที่ 24 ส.ค.56 คุณ May Teppota” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค 2 เรื่อง  คือ

             1)  เพื่อนๆพี่ๆที่ทำงานแห่ไปเรียน ป.โท การบริหารการศึกษาเพราะได้ข่าวมาว่า ถ้า พรบ.กศช ผ่าน จะมีตำแหน่งข้าราชการมากมายเลยรวมเรื่องที่จะให้ กศน.ตำบล เป็นสถานศึกษา และต้องมี ผอ.กศน.ตำบลซึ่งต้องจบ ป.โท การบริหารการศึกษา เท่านั้นที่จะมีสิทธิ์สอบ   แต่เพื่อนๆพี่ๆ ที่ไปเรียน ป.โท นั้นเป็นครู ศรช. และ กศน.ตำบล   ถ้าหาก ครูกศน.ตำบล และ ครูอาสา ไม่ได้เรียนโทการบริหาร จะมีสิทธิ์สอบไหม ลังเลมากเลยว่าจะเรียนดีหรือไม่
                  ผมตอบว่า   ต้องทีละขั้น เริ่มด้วยสอบเป็นข้าราชการครูก่อน  การสอบเป็นข้าราชการครูไม่จำเป็นต้องจบเอกบริหาร
แต่หลังจากได้เป็นข้าราชการแล้ว ขั้นต่อไปจะสอบเป็น ผอ.กศช.ตำบลต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหาร  คุณสมบัติของผู้ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาคือ มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางบริหารการศึกษา  ฉะนั้นจึงควรเตรียมตัวเรียนเอกบริหารไว้ล่วงหน้าเลย ( ถ้ามีปริญญาที่ขอใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูได้แล้ว )  เพราะต้องใช้เวลาเรียนนาน ถ้าใกล้สอบเป็น ผอ. แล้วจะเรียนไม่ทันคนอื่น

             2)  มีข้อกำหนดหรือระเบียบการแต่งข้อสอบวิชาเลือกไหม ว่า 1-3 นก. ต้องแต่งกี่ข้อ และ 4 นก. ขึ้นไปต้องแต่งกี่ข้อ จะเอาไปยืนยันกับคนที่แต่งข้อสอบ
                  ผมตอบว่า   จำนวนข้อสอบต้องเหมาะสม ( ครอบคลุม ) เนื้อหา  วิชาที่หน่วยกิตมากก็จะมีเนื้อหามาก  แต่ไม่มีระเบียบบังคับตายตัวว่ากี่หน่วยกิตกี่ข้อ  จะยึดตามวิชาบังคับหรือไม่ก็ได้

 

         2. เช้าวันที่ 26 ส.ค.56 ผมเผยแพร่ข้อมูลในเฟซบุ๊ค เรื่องไม่ได้ไปรับเข็มฯ จะทำอย่างไร  ว่า

             1)  ถ้าเป็นเข็มวิทยพัฒน์สำหรับผู้ผ่านการพัฒนารุ่นที่ 1-6/56   ผอ.รัฐเขต บอกว่า ให้ทำเรื่องแจ้งชื่อผ่านจังหวัดไปถึงสถาบันฯสิรินธร  แล้วสถาบันฯสิรินธรจะส่งเข็มมาให้ที่จังหวัดทางไปรษณีย์

             2)  ถ้าเป็นเข็มเชิดชูเกียรติ ( 10-15-20 ปี )   อ.ขวัญ กป.กศน.บอกว่า ให้ทำเรื่องแจ้งผ่านจังหวัดไปถึง กป.กศน. บอกชื่อสกุล บอกด้วยว่าเข็มอะไร ( กี่ปี )  แล้ว กป.จะมอบเข็มให้ตัวแทนจังหวัดที่หนองคายเลย

 

         3. วันที่ 28 ส.ค.56  คุณวุฒิศักดิ์ โง่นทา ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  การทำแฟ้มมวลประสบการณ์ นักศึกษา จบ ม.6 ใน 8 เดือน   ทุกวิชากำหนดรูปแบบ หัวข้อ เหมือนกันทั่วประเทศหรือเปล่า ถ้าเหมือนกันขอคำแนะนำรูปแบบของวิชาวิจัยชุมชน

             ผมตอบว่า   วิชาการวิจัยชุมชน ไม่ได้ให้ทำแฟ้ม แต่ให้ทำวิจัย 1 เรื่อง  (ให้คะแนนจากเอกสารผลงานการวิจัยนี้ 10 คะแนน  และสัมภาษณ์ขั้นตอนการทำวิจัยนี้ 20 คะแนน )  ให้ทำวิจัยเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 2-4 คน  อาจเป็นกลุ่มตำบลผู้ที่อยู่ตำบลเดียวกันให้รวมทำวิจัยชุมชนเรื่องเดียว ตำบลใดมีคนเดียวให้รวมกับตำบลอื่น

 

         4. วันอาทิตย์ที่ 1 ก.ย.56 คุณสำรวย ครูอาสาฯ กศน.อ.เมืองพัทลุง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  นักศึกษา ปวช. จะยุบไหม

             เรื่องนี้  กลุ่มพัฒนา กศน. บอกว่า   ไม่ยุบ   มีแผนจะเชิญประชุมเรื่องหลักสูตร ปวช.ใหม่ ในเดือน ก.ย.56 นี้  และจะเสนอขออนุมัติท่านเลขาธิการฯ เปิดรับนักศึกษาใหม่ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2/2556 ซึ่งเป็นกลางปีการศึกษา 2556  ยังไม่แน่ว่าท่านเลขาฯจะอนุมัติให้เปิดตั้งแต่ภาค 2/56 หรือจะรอไปเปิดปีการศึกษาใหม่ ( ภาค 1/57 )

 

         5. เรื่องเทียบระดับการศึกษาขั้นสูงสุดการศึกษาขั้นพื้นฐาน  มีเกณฑ์การประเมินแต่ละวิชาว่า คะแนนรวมภาคทฤษฎีกับภาคประสบการณ์ ต้องได้ 60 %   ผมสงสัยว่า บางคนได้คะแนน ในวิชาต่าง ๆ 7 วิชา ( ไม่รวมวิชาคณิตศาสตร์และภาษาไทย ) เฉพาะภาคทฤษฎีถึง 60 ( จากคะแนนเต็ม 70 ) แล้ว  จะไม่เข้าประเมินภาคประสบการณ์ได้หรือไม่ 

             จึงถามกลุ่มพัฒนา กศน. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.56   ได้รับคำตอบจากคุณฝน ว่า  แม้ได้คะแนนถึง 60 % แล้ว ก็ต้องเข้าประเมินภาคประสบการณ์ ( ต้องส่งแฟ้มภาคประสบการณ์ 6 วิชา  ถ้าเป็นวิชาการวิจัยชุมชนให้ส่งรายงานผลการวิจัย )  ถ้าไม่ส่งรายงานการวิจัยหรือแฟ้มวิชาใด ก็ไม่ผ่านวิชานั้น   ถ้าส่งแล้วถึงแม้ว่าจะได้คะแนนภาคประสบการณ์ 0 คะแนน ก็ผ่าน  ( เฉพาะวิชาคณิตศาสตร์กับภาษาไทย ไม่ต้องส่ง ไม่ต้องประเมินภาคประสบการณ์ )

 

         6. วันที่ 2 ก.ย.56 ผอ.สุบิน กศน.อ.บ่อทอง คุยกับผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  การจัดประชุมกรรมการสถานศึกษา จัดเลี้ยงอาหารกลางวันได้มั้ย การเงินเขาไม่ให้เบิก เขาบอกว่าจ่ายเบี้ยเลี้ยงแล้ว แต่มันเป็นเบี้ยประชุมไม่ใช่หรือ
             ผมถามกลับว่า จัดทำโครงการประชุมหรือเปล่า มีเงินพอไหม   ผอ.บอกว่า จัดทำโครงการประชุม ยืมเงินมาประชุม แต่พอส่งใช้เงินยืม การเงินอำเภอไม่ยอมเซ็นผ่านให้ ( ยืมการเงินจากอำเภออื่น )
             เรื่องนี้ ผมถาม อ.วันดี ครูชำนาญการพิเศษ กศน.อ.เสนา  อ.วันดีบอกว่า ถ้าทำเป็นโครงการ ก็เบิกจ่ายได้ทั้งค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหาร  ( ผอ.เข้าใจถูกแล้วที่ว่า เบี้ยประชุมต่างจากเบี้ยเลี้ยง  เบี้ยประชุมจ่ายซ้อนกับค่าอาหารได้ )

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (0)

หมายเลขบันทึก

547213

เขียน

02 Sep 2013 @ 11:41
()

แก้ไข

12 Sep 2013 @ 14:49
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 2, อ่าน: คลิก