จับฉลามมาลูบจมูกให้หลับได้ ทำไมจึงทำได้

คนจะจับฉลามในทะเลลึกมาลูบจมูก ให้หลับคามือได้ น่าจะต้อง  รู้จริงเกี่่ยวกับธรรมชาติของฉลาม ที่มาจาก

- สนใจ ตั้งใจ พยายาม ที่จะศึกษา ทำความเข้าใจในธรรมชาติของฉลามให้ได้

- ต้องผ่านการทดลองมาบ้างแล้ว ก่อนเล่นกับฉลามในทะเลลึก 

- ต้องมีความกล้า ความมั่นใจว่าทำได้แล้วจึงทำ

คูณสมบัติอย่างนี้ของคนที่อยากจะทำอะไรให้สำเร็จ  น่าจะต้องคิดถึงความรู้ความสามารถ และจิตใจของนายคนนี้ ว่าเป็นอย่างไร ถึงสามารถสะกดจิตฉลามร้่าย  ดังในคลิปได้ ชมไว้เป็นข้อคิด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Ideaความเห็น (0)