“หอเอดอเหด”

เล็ก
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
เหตุมีก่อนผลจึงมา

เหตุคือผลค้นหาเหตุ
ผลมาจากเหตุค้นหา
เหตุมีก่อนผลจึงมา
ผลท้าหาเหตุจึงมี

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ปรัชญา ชีวิต ศาสนา คุณธรรมจริยธรรมความเห็น (0)