มิตรภาพยังอยู่กับเรา...จากใจถึงใจ

  Contact

  เราในฐานะพนักงานรุ่นหลังเมื่อได้ฟังการสนทนาถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ที่มีค่า ก็รู้สึกประทับใจ รู้สึกเลือดวลัยลักษณ์สูบฉีด ซึ่งตนเองคิดว่าคนรุ่นหลังจำเป็นที่จะต้องได้รับการถ่ายทอดประการณ์ ค่านิยมที่ดี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง  
ด้วยพนักงานที่จะครบเกษียณอายุต่างเป็นบุคลากรที่มีประสบการณ์ ทำงานตั้งแต่ยุคเริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย มีความเชี่ยวชาญและชำนาญในการปฏิบัติงาน ดังนั้นเพื่อเป็นการถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ที่มีค่า มีประโยชน์กับองค์กรและพนักงานในรุ่นหลัง สร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้การทำงานร่วมกันในสังคมวลัยลักษณ์และเพื่อเป็นการแสดงถึงความขอบคุณในความเสียสละ ทุ่มเทในการปฏิบัติงาน ของผู้เกษียณอายุหน่วยพัฒนาองค์กรจึงกำหนดจัดกิจกรรม มิตรภาพยังอยู่กับเรา...จากใจถึงใจ เพื่อให้พนักงานมหาวิทยาลัยได้ในเรียนรู้ในสิ่งดีๆ ที่มีอยู่และมอบสิ่งดีๆ ให้แก่กัน
บรรยากาศการสนทนาประสบการณ์ความประทับใจของผู้เกษียณอายุ หัวข้อ ประสบการณ์นี้มีค่า...ก่อประโยชน์มีคุณค่าแก่คนรุ่นหลัง” ในบรรยากาศที่เป็นกันเอง การสนทนาในครั้งทำให้พนักงานได้รู้จักผู้ที่จะเกษียณอายุเพิ่มขึ้นจากตัวจริงทำให้เรารู้สึกคุ้นเคยและใกล้ชิดกันมากขึ้น รู้วิธีการทำงาน และสิ่งที่ฝากไว้กับพนักงานรุ่นหลังซึ่งทำให้เราตระหนักถึงการปฏิบัติงานในหน้าที่ที่เรารับผิดขอบให้ดีที่สุด รองศาสตราจารย์ ดร.ก้าน จันทร์พรหมมา   อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เมื่อเครียดทางออกที่ดีที่สุดคือการออกกำลังกาย ทำงานที่วลัยลักษณ์มา 6 ปีครึ่ง ศักยภาพของบุคลากรของวลัยลักษณ์มีศักยภาพสูงที่จะพัฒนามหาวิทยาลัย พนักงานทุกระดับมีความสำคัญเราต้องทำงานเป็นทีม                         WU :     W Work คือการทำงานเป็นทีม                               U Unity คือการรวมพลังเป็นหนึ่งเดียว

            ความสำเร็จของผมไม่ได้มาจากผมคนเดียว เราต้องพึ่งพาทุกคนและเห็นความสำคัญของทุกคน การจะทำงานได้ดีนั้นทุกคนต้องรู้หน้าที่ของตนเองและทำให้ดี พยายาม มุ่งหวังความสำเร็จของงาน

อาจารย์อุดม  พงษ์สวัสดิ์  อาจารย์สำนักวิชาสถาปัตยกรรมและการออกแบบ             การทำงานต้องจริงจังแต่ไม่ต้องเครียดมากมีการอะลุ่มอล่วย ใจกว้าง รับฟังความคิดเห็นของคนอื่นจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ดีในการทำงานร่วมกัน นายสมบุญ  สุทธิบูลย์  ช่างฝีมือ  สังกัดส่วนอาคารสถานที่            ทำงานในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ปี พ.ศ.2534 ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งมหาวิทยาลัย น้าบุญเข้าไปพูดคุย ทำความเข้าใจกับชาวบ้านถึงการเข้ามาสร้างมหาวิทยาลัย สิ่งที่อยากฝากให้คนวลัยลักษณ์คืออยากให้คนวลัยลักษณ์สามัคคี มีความความสุขและมีความก้าวหน้า

เราในฐานะพนักงานรุ่นหลังเมื่อได้ฟังการสนทนาถ่ายทอดแนวคิด ประสบการณ์ที่มีค่า ก็รู้สึกประทับใจ รู้สึกเลือดวลัยลักษณ์สูบฉีด ซึ่งตนเองคิดว่าคนรุ่นหลังจำเป็นที่จะต้องได้รับการถ่ายทอดประการณ์ ค่านิยมที่ดี มีคุณค่าและเป็นประโยชน์กับองค์กรอย่างต่อเนื่อง

 

Posted in Gotoknow GotoKnow By  In พัฒนาองค์กร

Post ID: 54609, Created: , Updated, 2012-02-11 16:06:54+07:00 +07 Asia/Bangkok, License: All Rights Reserved, Comments: 1, Read: Click

Tags #corevalue

Recent Posts 

Comments (1)

อ่านแล้วดีจัง มอ.ขอนำไปลอกเลียนแบบ นะคะ