กิจกรรม ASEAN DAY 2013

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างหลากหลาย โดยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558

กิจกรรม   ASEAN DAY   ประจำปี    2013    ของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม   จัดขึ้นตรงตามกำหนดวัน   ASEAN DAY  ตรงกับ วันที่    8 สิงหาคม  2556   โดยได้รับความร่วมมือ-ร่วมใจจากบุคลากรทุกฝ่ายฯ ทั้งคณะครู  และนักเรียนเป็นอย่างดี
                  


              

 

กิจกรรมหลากหลายจัดเต็มตลอดทั้งวัน โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง คือช่วงเช้าและช่วงบ่าย

กิจกรรมช่วงเช้า  

ขบวนพาเหรด     นำโดยวงดุริยางค์ในชุดเต็มยศ     พาริ้วขบวนที่งดงามรวม 13 ประเทศ(อาเซียนบวก 3 ) แห่รอบชุมชนเมืองกำแพงเพชรระยะทางกว่า 2 กิโลเมตร ประดับธงประจำชาติ    ผู้ถือป้ายชื่อประเทศในชุดประจำชาติสวยงาม      ป้ายข้อความคำขวัญ     และคณะแฟนตาซี    พร้อมรถประชาสัมพันธ์นำขบวนที่ให้ความรู้ด้านภาษาอาเซียนเบื้องต้น เช่นคำทักทาย การกล่าวขอบคุณ    และการเตรียมการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  ในปี พ.ศ. 2558

 

 
         ดรัมเมเยอร์ไม้หนึ่ง(ไม้เดียว) เดินนำขบวนวงดุริยางค์  และคณะผู้นำเสนอประเทศอาเซียน( 10+ 3)

  
                                                    ขบวนจัดเต็มรูปแบบ ....ดูยิ่งใหญ่อลังการ 

  
                                                   ตัวแทนชาย-หญิงผู้ถือป้าย-ธงของประเทศต่างๆ

  
                                                                หลากสีสัน- หลายรูปแบบ

  
                                                              เพื่อนบ้านใกล้ชิดเขตแดนไทย 

  
                                                  ร่วมแรง-ร่วมใจ-สมานสามัคคี     

   
                                          กลุ่มสาวใส -หนุ่มใสสด...เหมาะสมตามวัย 

  
                                               ขบวนสาวเกาหลี - ป้ายบวก 3 -  หนุ่ม-สาวญี่ปุ่น
                                 ป้ายประเทศ - กลุ่มสาว-หนุ่มประชาสัมพันธ์ฯ - ยุงลายตัวนำโรคไข้เลือดออก

พิธีเปิด

 

  
                                              กล่าวรายงาน - กล่าวเปิดงานวันอาเซียน ปี พ.ศ.2556

  
                                                      คณะครู - นักเรียน ร่วมกิจกรรมวันอาเซียน 


การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงวิถีอาเซียน

  


ร้องเพลงอาเซียนประสานเสียง

 

 
การเสนอคำทักทายภาษาอาเซียน  ทั้ง 10  ประเทศ

                           


การประกวดแต่งกายชุดประจำชาติอาเซียน
           

                      

                              
คณะคุณครูหล่อล้ำ - สวยพริ้งในชุดแต่งกายประจำชาติอาเซียน  
                       
  

                         สัมภาษณ์สาวๆ ชาวอาเซียนกันแบบไม่ให้ตั้งตัว ...เรียกเสียงฮาได้อีกตามฟอร์ม    

              

คุณครูกว่า 40 คน     ให้ความร่วมมือ     แต่งกายชุดประจำชาติกันอย่างสวยงาม      งานนี้มอบรางวัลแบบอาศัยมือดี     จับแบ้งค์ใหญ่หรือเล็ก

 

                          
                                                       หนุ่มติงลี่....จับรางวัลคนแรกได้แบ้งค์สีแดง 

  
        หนุ่ม Yang Te มักน้อยหยิบแบ้งค์เขียว - ปิดตาจับ...ได้ลุ้นจริงจัง -  ชะม้ายตาเอียงมองอย่างใสซื่อ

  
             รางวัลพิเศษ " อาเซียนจัดเต็ม - อาเซียนหลากหลาย - อาเซียนน่ารักฝุดๆ - อาเซียนสวยงาม " 

 

                             


กิจกรรมภาคบ่าย

จัดนิทรรศการฯ  แบบ บูรณาการสาระทั้ง  8 กลุ่มและตอบปัญหาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน     ณ ศาลา 90 ปี     ซึ่งสามารถบรรจุคนได้ประมาณครั้งละ  300 คน      มีการผลัดเปลี่ยนเวียนกันไปศึกษา 

 

                             
                                ตัวแทนกลุ่มสาระฯสังคมฯ + ภาษาไทย  เฝ้าโยงดูแลแบบไม่ยอมห่าง
    

                               กิจกรรมศึกษา-เรียนรู้กันอย่างสนใจ 

                                                      นักเรียนสนุกกับการศึกษาความรู้เกี่ยวกับอาเซียน  

  


*** ...  โรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน
อย่างหลากหลาย     โดยบูรณาการทั้ง 8 กลุ่มสาระฯ   เพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ.2558  ... *** 
 

ข้อมูลการจัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้ เกี่ยวกับอาเซียนของโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคม     
ข้อตกลงการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของโรงเรียนคู่พัฒนาไทย-อินโดนีเซีย เน้นสาระหลัก     3 เรื่อง

Climate Change     การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ  

Common Values     ค่านิยมร่วม

Gender Sensitivity  ความเท่าเทียมทางเพศ

เพิ่มเติม:

ASEAN=  T he Association of South East Asian Nations   ประชาคมอาเซียน หรือ สมาคม ประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

3   เสาหลักในการพัฒนา ในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน

AEC=   ASEAN  Economic Community   ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASCC ASEAN Socio-Cultural Community  ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

APSC=   ASEAN Political-Security Community  ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

 

 
                                

                                     ***... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ...***   

*** สนใจศึกษาเพิ่มเติม กรุณาคลิกด้านล่าง ***

กรมอาเซียน  กระทรวงการต่างประเทศ
องค์ความรู้  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

 

   กิจกรรม ASEAN DAY ประจำปี  2013  .... จัดได้ดี นะคะ .. ชื่นฃมค่ะ 

เขียนเมื่อ 

***...ขอบคุณ " Dr.Ple นะคะ..พัฒนากิจกรรมกันมาเรื่อยๆเพื่่อให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมด้วยอย่างสนุกสนานค่ะ!...***