การเยียวยา ครูบาอาจารย์ให้โอกาส แต่เราต้องลงมือทำ

  ในการช่วยเหลือใครสักคนหนึ่ง ครูออกแรงเยียวยาเต็มที่

เมื่อครั้งที่ลูก ๆ งอแง แม่ครู ก็หากุศโลบายที่จะให้ลูก ๆ หลุดออกจากการถูกครอบงำ

แล้วค่อย ๆ ให้ปัญญา

มันง่ายที่จะตามใจกิเลส แต่ผมที่จะได้รับมันคือ ความทุกข์หนัก

การฝืน การขัดใจกิเลส แม้ในเบื้องต้นจะยาก

แต่ก็จะสบาย เมื่อเข้าใจและผ่านพ้นมันได้

สิ่งที่ครูพาทำก็คือ ปลด ละ เลิก

ความเคยชินด้าน ชั่ว

โดยนำ ศีล สมาธิ ปัญญา มานำทางปรับใช้กับชีวิต

แล้วก็เอาโอกาสในการสร้างกุศล มาหยิบยื่นให้ได้ทำ

เรื่องของการ ก้าวออกจากทุกข์ แบบพาทำ

“บอกให้เป็น ชี้ให้เห็น เป็นให้ดู”

เด็ก ๆ อาจจะเสพยา

แต่ปัญญาหาของหนู คือ เสพ อารมณ์ด้านลบ

การก้าวออก จึงต้องให้พลังที่แรงกล้ามาก ๆ

รหัส คือ “สติ ปัญญา”

ทางแก้คือ ข้อวัตร

พลาดพลั้งก็ให้ตั้งใหม่เหมือนหัดใหม่

เครื่องมือ ครูบาอาจารย์บ่มเพาะให้

สิ่งที่ต้องเพียรก็คือ “ทำให้พอ”

หนูเชื่อว่าเด็ก ๆ ก็ไม่ต่างจากหนู การก้าวออกจาก การเสพยา

ต้องใช้กำลัง ที่แรงกล้า แต่เชื่อว่า

“หากเต็มที่ ต้องทำได้”

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นโดยธรรม ในชีวิตที่ผ่านมา

เพราะลงมือทำแบบที่ครูชี้แนะ

แต่ส่วนที่ยังทำไม่ได้ เพราะมันยังไม่ได้ลงมือทำนะ

หากหนูทำได้ก็เชื่อว่า “ทุกคนทำได้”

เพราะได้รับโอกาสไม่แตกต่างกัน อยู่ที่ใจใครจะกล้าพอไหมที่จะลงมือ