ขั้นตอนการฝึกการเรียนรู้ "ภาษาไทย" ตามธรรมชาติการเรียนรู้

ขั้นตอนการฝึก ให้เด็กได้เรียนรู้ภาษา "ไทย" ตามธรรมชาติการเรียนรู้


๑.  ออกเสียงคำตามพ่อแม่ ครู บุคคลรอบตัว  (โดยครูหรือพ่อแม่นำภาพมาให้ดูก่อน หรือชี้ให้เห็นของจริง  เช่น ภาพบ้าน แล้วครูออกเสียงคำว่าบ้าน  เด็กออกเสียงตาม)

๒.  อ่านคำ  (ครู,พ่อแม่เขียนคำว่า "บ้าน" แล้วมีภาพบ้านประกอบ   ให้ผู้ใหญ่ออกเสียงคำว่าบ้านก่อน  เด็กอ่านตามต่อมาให้ปิดภาพบ้าน  ถ้าเด็กเห็นคำว่า "บ้าน" อย่างเดียว  แล้วออกเสียงได้ถูก   แสดงว่าจำรูปคำได้แล้ว)

๓.  อ่านประโยค (ผู้ใหญ่อ่านประโยคยาวๆจากนิทานหรือเรื่องที่สนุก  แล้วให้เด็กออกเสียงตาม)

๔.  อ่านแจกลูกสะกดคำ  ตามรูปคำ, มาตราแม่ ก กา, มาตราตัวสะกด, ไม่ตรงตามมาตรา, อักษรนำ, อักษรควบ, คำที่เปลี่ยนรูป /ลดรูป, คำที่มีตัวการันต์

๕.  สร้างคำใหม่

๖.  แต่งประโยค

๗.  เขียนเรื่องราว


................................


เด็กๆ ควรเรียนภาษากันตอนไหน  อย่างไร 

  • จำเสียงที่บุคคลรอบข้างใช้ในชีวิตประจำวัน      ตั้งแต่เกิด
  • จำรูปคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน                           อนุบาล ๑
  • ฝึกอ่านออกเสียงคำที่ใช้ในชีวิตประจำวัน          อนุบาล ๑
  • ฝึกอ่านเป็นคำ เป็นประโยค                              อนุบาล ๒
  • ฝึกอ่านแบบแจกลูกสะกดคำ                            ป.๑
  • ฝึกอ่านเป็นเรื่องราว                                         ป.๒
  • ฝึกทักษะทางภาษา                                         ป.๓ ขึ้นไป
  • ฝึกความสามารถทางภาษา                              ป.๓ ขึ้นไป


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การฝึกฝนนักเรียน การจัดการเรียนรู้ความเห็น (0)