มุมมองประเทศไทยผ่านทางรายการแผ่นดินไท 2

paaoobtong
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

 

 

              รายการแผ่นดินไท รายการสารคดีที่เกิดขึ้นเพื่อตั้งคำถามและสะกิดให้สังคมไทย หันมาค้นหาคำตอบและแสวงหาทางออกว่า เราจะอยู่บนโลกใบนี้อย่างมีความสุขอย่างยั่งยืนได้อย่างไร ในห้วงเวลาที่ประเทศชาติกำลังเผชิญหน้ากับภาวะวิกฤติในทุกด้าน จากกระแสโลกาภิวัฒน์และความผันผวนของโลกที่ถูกครอบงำด้วยระบบทุนนิยม

              “แผ่นดินไท เพื่อไท เป็นไท ยืนหยัด อยู่ได้ อย่างยั่งยืน” สารคดีที่จะปลุกความคิด เปลี่ยนความเชื่อ ให้ผู้คนกล้าที่จะก้าวออกจากระบบเก่าคืนสู่ความเป็นไท และอยู่บนลำแข้งของตนเอง(1)

 

                            

 

1.  ร ายการแผ่นดินไท 2   ตอน  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน

         1.1  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 1


         1.2  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 2


1.3  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 3


        1.4  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 4


 

        1.5  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 5


        1.6  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 6


        1.7  ผักปลอดสารพิษ เพื่อชีวิตที่ยั่งยืน 7


2.   รายการแผ่นดินไท 2 ตอน  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ

         2.1  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 1

 

         2.2  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 2

        2.3  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 3

        2.4  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 4

        2.5  สมุนไพร ตำรับยาสามัญประจำชาติ 5

 

 

(1)  http://www.thaihealth.or.th/partner/arti_partner/7215

 

                                      

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ที่นี่ประเทศไทยความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

 

...... ขอบคุณ บทความดีดี ... คุณภาพชีวิต  .... ผักปลอดสารพิษ....คุณภาพชีวิตที่ยังยืน นะคะ ....