พิธีพระราชทานเพลิงศพ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์

มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด. วันพุธที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ เมรุวัดบ้านเหล่าล้อ หมู่ที่ ๔ ตำบลศรีสมเด็จ อำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด พระราชบัณฑิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย เป็นประธานฝ่ายบรรพชิต
ในพิธีพระราชทานเพลิงศพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย เจริญนนท์ อาจารย์ประจำ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด นอกจากนี้ยังได้รับความอนุเคราะห์จากนายศักดิ์ชัย  กาญจนะวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ โดยมีพระธรรมฐิติญาณ เจ้าคณะภาค ๑๐(ธ) เจ้าอวาสวัดบึงพระลานชัย และปฐมาจารย์ผู้ก่อตั้ง มมร วิทยาเขตร้อยเอ็ด แสดงพระธรรมเทศนา ก่อนเริ่มพิธีฯ ได้รับเกียรติจาก ดร.ธงชัย ธราวุธ เป็นผู้อ่านหมายรับสั่ง นายอรัญ  เจริญนนท์ อ่านสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และ ดร.ปิยะสุดา เพชราเวช อ่านประวัติ ผศ.ดร.ธงชัย เจริญนนท์

 

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษา การทำงานความเห็น (0)