อนาคตการท่องเที่ยวไทย : จุดกำเนิดที่ลำปาง

คอลัมน์การเมือง

อนาคตการท่องเที่ยวไทย : จุดกำเนิดที่ลำปาง

รัฐบาลปรับตัวเพื่ออยู่รอดไปโดยปรับ ครม.มีเรื่องน่าสนใจ 3 เรื่อง
-เรื่องจำนำข้าวพ่นพิษ นายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กระเด็นจากตำแหน่ง แต่ความแคลงใจของสังคม เรื่องการโกงกันยังมีอยู่ รัฐบาลต้องระวังตัวมากขึ้น

-ไม่ทราบว่าเหตุผลอะไร คุณทักษิณไม่เก็บคุณเฉลิมไว้ช่วยนายกฯปู จึงเป็นที่มาของการปะทะคารมอย่างรุนแรงของคุณเนวิน ทำให้เห็นว่าคุณทักษิณไม่แคร์ใครทำงานไม่มีใคร จงรักภักดีจริงจัง

-มีการเปลี่ยนตัว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นคนที่ 4ในยุคนายกปูจะถูกมองว่าเพราะเคยเป็นมาแล้วมียุทธวิธีแนวคิดที่เหมาะสม แต่ที่น่ากลัวคือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายการศึกษา
คงต้องยอมรับว่ารัฐบาลชุดนี้ ไม่สนใจระยะยาว สนใจแต่ประชานิยมต้องการมีอำนาจอยู่นานวิธีการที่จะช่วยประเทศไทยไม่ต้องพึ่งรัฐบาลโดยตรงทำอย่างไร? คงจะต้องมีการระดมพลังหลายๆ ด้าน

-องค์กรอิสระ ป.ป.ช. หรือตุลาการ

-นักวิชาการดีๆ ที่เหลืออยู่ คงต้องกล้าพูดเพื่อปกป้องประเทศ อย่าแอบๆ กลัวๆ

-สถาบันวิจัยที่ทำงานเพื่อส่วนรวมเช่น TDRI

-ภาคประชาชนที่หวังดี

-และที่ยังต้องมองชัดๆและยังไม่แน่ใจคือ สถาบันทหาร ซึ่งเงียบและมีบทบาทตามคำสั่งรัฐบาลมากเกินไปหรือเปล่า?อะไรที่ไม่ถูกต้อง ทหารที่หวังดีต่อประเทศก็ออกมาแสดงจุดยืนได้อย่างสุภาพ เช่น การปรามเรื่องคอรัปชั่น เป็นต้น หรือทหารกลายเป็นทหารบ้าเงิน บ้าอำนาจ ขอให้ฉันมีตำแหน่งมีทรัพยากรก็พอช่วยประเทศไม่ได้มาก
ทหารรุ่นเด็กๆ เช่น ระดับผู้บังคับกองทัพที่ยังยังไม่ถูกอำนาจครอบงำหรือเงินอาจจะคิดอยู่ผมไม่แน่ใจ
สัปดาห์นี้หันมามองเรื่องระยะยาว แต่เป็นเรื่องที่เป็นไปได้และมีการปฏิบัติการอยู่
เรื่องแรกคือ เศรษฐกิจไทยในหลายมิติ ซึ่งมีปัญหาช่วงนี้มาก

-ของแพง

-ส่งออกได้น้อย

-เศรษฐกิจจีนจะฟองสบู่แตก

ในยุคคุณยิ่งลักษณ์ ต้องยอมรับว่า การท่องเที่ยวยังเป็นหัวใจหลักของประเทศภายในปี 2558 ได้กำหนดเป้าหมายไว้

-รายได้ 2 ล้านล้าน

-นักท่องเที่ยวประมาณ 30 ล้านคน ซึ่งเป็นเป้าหมายที่เน้นปริมาณมากกว่าคุณภาพ แต่ระยะยาวต้องเน้นคุณภาพ เพราะความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะการพึ่งนักท่องเที่ยวจากจีน

ในระยะยาว

ปัจจุบันการท่องเที่ยวของไทยมีองค์กรใหญ่ๆดูแลอยู่ 2 องค์กร

-ททท.- การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เน้นการสร้างภาพลักษณ์ เน้นการตลาด

-กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน้นคน สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย และความยั่งยืน

ต้องยอมรับว่าในอดีต กระทรวงฯถูกมองว่าไม่เก่งเรื่องท่องเที่ยว เพราะข้าราชการส่วนมากมาจากกรมพลศึกษาอาจจะจริงในช่วงแรกๆ แต่บัดนี้ กระทรวงมีทิศทางที่เน้นอนาคตของการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเน้นที่ทุนมนุษย์ในการท่องเที่ยว โดยเฉพาะตัวละคร 4 – 5 ท่าน ที่ช่วยผลักดันให้การท่องเที่ยวมีอนาคตที่สดใส เช่น

-นายสมศักย์ ภูรีศรีศักดิ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา

-นายสมบัติ คุรุพันธ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-นายสุวัตร  สิทธิหล่อ ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

-นางธนิฏฐา เศวตศิลา มณีโชติ รองปลัด กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-

-นายเสกสรร นาควงศ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา-

นายนเร เหล่าวิชยา ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและยุทธศาสตร์

และยุทธศาสตร์ได้ร่วมมือกันกับทีมงานของผมทำงานเรื่อง การท่องเที่ยวและกีฬา ในการสร้างศักยภาพในการแข่งขันรองรับ ASEAN 2015 ที่ทำเป็นช่วงที่ 2 แล้ว
งานดังกล่าวทำแล้ว 2 ช่วง
Phase แรกเป็นวิจัย ซึ่งค้นพบว่า การท่องเที่ยวต้องพัฒนาทุนมนุษย์ในกลุ่ม

-ผู้ประกอบการ

-ผู้นำท้องถิ่น

-ฝ่ายวิชาการ

-และข้าราชการจากกระทรวงและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับท่องเที่ยว

-ภาคประชาชน เช่น ปราชญ์ชาวบ้าน

ซึ่งทั้ง 5 กลุ่ม ก็ทำงานร่วมกัน โดยเน้น การท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ โดยเฉพาะท่องเที่ยวชุมชนกับท่องเที่ยวเรื่องวัฒนธรรม 3V คือ Value Added, Value Creation, Value Diversity  และมองถึงความสมดุลระหว่าง Growth (การเจริญเติบโต)  Sustainability (ความยั่งยืน) ไปด้วยกันอย่างสมดุล


ซึ่งในปี 2013  งานวิจัยดังกล่าว ถูกแปลงมาเป็น  Action (การปฏิบัติ) โดยกำหนดให้สร้างให้ขยายความรู้ไปทั้ง 5 ภาค และมีโครงการที่เป็นรูปธรรมและเสนอโครงการเพื่อรองรับการสรุปงานวิจัยในทุกๆภาคซึ่งเมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม ที่ผ่านมา ได้เริ่มที่ภาคเหนือ จังหวัดลำปางเป็นการเน้นตัวละคร 5 กลุ่ม ที่จะร่วมมือกันในระดับกระทรวงฯ ในระดับจังหวัดและท้องถิ่น โดยระดมเสริมคุณภาพ  3V การท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวเกี่ยวกับชุมชนและท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้มีมาตรฐานมี Benchmark ที่เปรียบเทียบกับมาตรฐานโลก


จึงเป็นที่มาของคำว่า ลำปาง ซึ่งจะตามมาที่อุบลฯ (อีสาน) สุราษฎร์ธานี (ภาคใต้) พัทยา ชลบุรี (ตะวันออก) และกรุงเทพฯ (ภาคกลาง) เพื่อรองรับ ASEAN 2015 ปรับไปสู่โลกาภิวัตน์ของการท่องเที่ยวด้วย

ถ้าท่องเที่ยว เน้นวัฒนธรรมและชุมชน มี 3V จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนมากขึ้นเท่าใด?ประเทศไทยยั่งยืนเพราะมีแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่จะรองรับเสมอ


ดังนั้น การผนึกกำลัง  ครั้งนี้เริ่มที่ลำปาง จึงเป็นนิมิตหมายดีที่จะเน้นสาขาเศรษฐกิจที่สร้างรายได้ การกระจายได้และมีโอกาสยั่งยืนต่อไป

บรรยากาศการประชุมปฏิบัติการเชิงเลิก (Deepening Workshop) ภาคเหนือ


โครงการจัดทำแนวทางส่งเสริมองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาเชิงบูรณาการรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “โอกาสและความท้าทายของท่องเที่ยวและกีฬาไทยในเวทีอาเซียน โดย นายขจร วีระใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและอภิปราย เรื่อง องค์กรความรู้ด้านการท่องเที่ยวและกีฬาไทยรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย นายรุจิรา เปรมานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์ กกท. ภาค 5 เชียงใหม่ นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และ นายมนตรี ปิยากูล ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่


เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2556

ณ ห้องจันผา โรงแรมเวียงลคอร จ.ลำปาง

จีระ หงส์ลดารมภ์

[email protected]

www.gotoknow.org/blog/chiraacademy

แฟกซ์ 0-2273-0181


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ทุนมนุษย์กับดร.จีระความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เหนว่าที่ลำปางมีห้างใหญ่แล้วครับ