ครูแอ๋ม
นาง สคราญ วิเศษสมบัติ

เตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบลด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 กำหนดการประเมินเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี  ศรีตำบล เฟส 2  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  เป็นโรงเรียนหนึ่งที่ต้องเตรียมรับการประเมิน  ในวันที่  15  กรกฎาคม  2556  เวลา  08.00 น. - 12.00 น. นั้น  โรงเรียนฯได้สรุปรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนดีศรีตำบล ดังเอกสารด้านล่างนี้

      เอกสารเตรียมรับการประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล

กำหนดการประเมิเพื่อพัฒนาและรับรองต้นแบบโรงเรียนดี  ศรีตำบล เฟส 2  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม นวันที่ 15  กรกฎาคม  2556 มีดังต่อไปนี้

08.00 น.  คณะกรรมการประเมินถึงโรงเรียนเยี่ยมชมสภาพทั่วไป

 

  

คณะกรรมการสถานศึกษา  เครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน และผู้บริหารโรงเรียนให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมิน

09.00 น.  โรงเรียนนำเสนอข้อมูล/คณะกรรมการร่วมประชุมกัน ณ  ห้องประชุมของโรงเรียน

  

09.30 น.  คณะกรรมการแยกประเมินรายข้อ

คณะกรรมการชมกิจกรรมเด่นของโรงเรียน "ดนตรีไทย" ชมการเล่นเปียนโน  ผสมระนาด และวงดนตรีไทย ณ  ห้องดนตรีของโรงเรียน

  

คณะกรรมตรวจเยี่ยมห้องเรียน ทั้งห้องเรียนปกติ   ห้องเรียนพิเศษ (ภาษาอังกฤษ) และห้องเรียนนักเรียน 3 ขวบ จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร Montessori สองภาษา

  

  

  

แหล่งเรียนรู้ เช่น ห้องสมุด

  

ห้องครัว/โรงอาหาร

  

ประธาน (รองฯพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  รอวง ผอ.สพป.ชพ.1) สรุปผลการประเมินตามมติคณะกรรมการฯ ดังนี้

  การประเมินโรงเรียนดีศรีตำบล  โรงเรียนเมืองชุมพรบ้านเขาถล่ม  ตามคำสั่งของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ตัดสินคุณภาพของโรงเรียนทั้ง 4  ด้าน  28  ตัวชี้วัด

1.  โรงเรียนใช้พลังเครือข่ายเป็นฐาน  แต่ต้องร่วมนิเทศ

2.  มุ่งจัดการเรียนการสอนสู่่มาตรฐานสากล 
3.  เร่งพัฒนา การ อ่าน  เขียน  ภาษาไทย เพราะมีความสำคัญกับทุกวิชา ผลการเรียนของนักเรียนชั้นป.3 จะออกมาก่อนผลการเรียนห้องเรียนพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เพราะห้องเรียนพิเศษ(ภาษาอังกฤษ) เพิ่งมีถึงชั้น ป.2
4.  พัฒนาคุณธรรมด้านพื้นฐานได้ดี  นักเรียนตรงเวลา  การมีระเบียบ นักเรียนทำได้ดี
5.  ควรพัฒนาห้าห้องชีวิตให้ชัดเจนร่วมกับบวร
6. การพัฒนาโรงเรียนเป็นระบบดี

จุดอ่อน

วิชาคณิตศาสตร์  ควรดูพื้นฐานนักเรียนเดิมเพราะการสอบ O-NET ผลสัมฤทธิ์จะมีผลต่อประกันภายใน

สรุปผลการประเมิน  "ผ่านไม่มีเงื่อนไข"

นายเกรียงศักดิ์  เลาหะวัฒน์  ผู้อำนวยการโรงเรียนรับโล่  และป้ายโรงเรียนดีศรีตำบล

  


  


เสร็จสิ้นพิธีมอบป้าย คณะกรรมร่วมรับประทานอาหาร


  

คณะกรรมการประเมินมีดังต่อไปนี้

         ข้อที่ 1 - 7  เป้าหมายด้านปัจจัย (INPUT) พัฒนาโรงเรียน  ประกอบด้วย

1.  นางสาวพนอ  ทิพย์พิมลรัตน์  รอง ผอ.สพป.ชพ.1
2.  นายไพเราะ  ต่างประเทศ   ผอ.โรงเรียนบ้านเนินทอง

ข้อที่ 8 - 14   เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) จัดการเรียนรู้  ประกอบด้วย

 1.  นายธเนศร์  ชาญเชาว์    ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามฯ
 2.  นางพรรณี  คงชนะ         ครูโรงเรียนบ้านปากน้ำ(เผดิมจีนนาวาสงเคราะห์)

ข้อที่ 15 - 21   เป้าหมายด้านกระบวนการ (PROCESS) ปลูกฝังนิสัยนักเรียน ประกอบด้วย

  1. พระพันธ์ดิษฐ  ยติวิโส
  2. พระสำแดง  ปญญาทีโป

ข้อที่  22 - 27   เป้าหมายด้านผลผลิต  (OUTPUT)  ประกอบด้วย

   1.  นางสาวหฤทัย  วรรทมาตร์       ศึกษานิเทศก์ สพป.ชพ.1
   2.  นายสาโรจน์  นันทโก              ครูโรงเรียนบ้านวังช้าง

                                           

หมายเลขบันทึก: 542073เขียนเมื่อ 11 กรกฎาคม 2013 10:43 น. ()แก้ไขเมื่อ 21 พฤศจิกายน 2013 20:50 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (3)

รอฟังผลการประเมินครับคุณครู

ขจิต ฝอยทอง

ขอบคุณสำหรับกำลังใจค่ะท่านอาจารย์ขจิต

ความภูมิใจ..หายเหนื่อยค่ะ

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี