พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔

nobita
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔

ใช้ช่วงเวลาของการพักผ่อนจากภารกิจงาน มาหาสาระให้ตัวเองจากโลกไซเบอร์ คลิกไปคลิกมา หาความหมายของคำโน่น คำนี่ ไปไปมามา กลับได้เรื่องราวมาแบ่งปันกับเพื่อน ๆ ได้อีกเรื่องนึงครับ และน่าจะเป็นเรื่องสำคัญสำหรับหลาย ๆ คน  โดยใน ขณะนี้ ราชบัณฑิตยสถาน ได้ จัดพิมพ์หนังสือ พจนานุกรมฉบับร าชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕     เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  และนายกรัฐมนตีได้ลงนามในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรือง ระเบียบการใช้ตัวสะกด เมื่อวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ และประกาศใน ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๐ ตอนพิเศษ ๗๑ ง วันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖  แล้ว 

ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับดังกล่าวข้างต้น ได้ยกเลิกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ระเบียบการใช้ตัวสะกด ลงวันที่ ๑๑  กรกฎาคม  ๒๕๔๕  (ซึ่งเป็นประกาศฯ ที่ให้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒)

และ กำหนดให้บรรดาหนังสือราชการและการศึกษาเล่าเรียนให้ใช้ตัวสะกดตามพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔  เสมอไป ยกเว้นใครเห็นต่าง สามารถชี้แจงเหตุผลไปยังราชบัณฑิตยสถานเพื่อให้ความเห็นชอบและแก้ไขพจนานุกรมแล้ว จึงจะใช้ได้ต่อไป

ดูประกาศได้ที่นี่

และสำหรับคุณครู หรือนักวิชาการที่คิดจะทำผลงานทางวิชาการ หรือกำลังทำผลงานทางวิชาการอยู่ โดยเฉพาะทำผลงานทางด้านภาษาไทย หรือทุกสาขาวิชาที่จะต้องใช้ภาษาไทย ถ้าหากมีคำใดไม่แน่ใจว่าสะกดอย่างไรก็อย่าลืมอ้างอิงจากพจนานุกรมฉบับใหม่นะครับ  จะได้ไม่โดนตำหนิได้ว่า ใช้เอกสารไม่ทันสมัย หรือล้าสมัยครับ 

ที่มา : ราชบัณฑิตยสถาน http://www.royin.go.th/

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เก็บมาเล่า เอามาฝากความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับที่แนะนำ 

ผมมีเล่มเก่าอยู่เพิ่งทราบว่ามีเล่มใหม่แล้ว

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณที่อัพเดทค่ะ

หมายเลขบันทึก

541060

เขียน

01 Jul 2013 @ 16:26
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 6, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก