แรงบันดาลใจกับความสุขในการสร้างสรรค์งาน

แรงบันดาลใจคือพลังสร้างสรรค์

                 ในการทำงานหรือสร้างสรรค์สิ่งใดๆให้มีคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นงานเดี่ยวหรือการทำงานแบบ Teamwork ความสำเร็จหรือประสิทธิผลที่จะเกิดขึ้นนั้น นอกจากจะเกิดขึ้นเพราะแรงกาย กำลังแรงงาน และความรู้ของผู้ทำแล้ว ยังต้องอาศัยสิ่งที่เรียกว่า "แรงบันดาลใจ" (Inspiration) ของผู้สร้างสรรค์งานนั้นด้วย เพราะเหตุว่า การใช้แรงบันดาลใจนั้น คือการนำจิตวิญญาณของผู้สร้างสรรค์งาน ใส่ลงไปในงาน ซึ่งส่งผลให้งานที่ออกมานั้นเป็นงานที่ทรงพลัง เพราะแรงบันดาลใจมาจากพลังแห่งจินตนาการใน "จิต" ซึ่งเปี่ยมด้วยพลังในการสร้างสรรค์ทุกสิ่งทุกอย่าง แม้กระทั่งจักรวาลของเราก็เกิดมาจากจิต

อัลเบิร์ต ไอสไตน์ อัจฉริยบุคคลของโลก ผู้ค้นพบทฤษฎีสัมพันธภาพ กล่าวไว้ว่า 
"จินตนาการสำคัญกว่าความรู้" และ "ความจริงแท้ของทฤษฎีอยู่ภายในจิตใจ ไม่ใช่อยู่กับสิ่งที่มองเห็น"
   หากขาดซึ่งแรงบันดาลใจ การทำงานนั้นจะเหน็ดเหนื่อย เพราะผู้ทำจะต้องใช้แต่กำลังกาย และความรู้่ที่ไร้ซึ่งจินตนาการ ส่งผลให้เกิดการอ่อนล้า อ่อนกำลังที่จะสร้างสรรค์งานให้ทรงพลัง
             เพราะฉะนั้น ความลับอย่างหนึ่งของการทำงานอย่างมีความสุข คือการมีสิ่งที่เรียกว่า "แรงบันดาลใจ"

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิทยาการลี้ลับเพื่อการค้นพบแห่งมวลมนุษยชาติ จิตวิญญาณ และจักรวาลความเห็น (1)

มารับแรงบันดาลใจจากคุณ คม คนบ้านไกล้เรือนเคียง