นักวิชาการฯ(พนักงานราชการ)ขอย้าย, เรียนป.บัณฑิตก่อนได้ใบอนุญาต, ฝึกสอนที่ กศน.ได้ไหม, เอกสาร+คะแนนอบรมครู กศน. 6 รุ่น, ปรับ งด.ขรก.ครู ม.ค.55, พระสมัคร ม.6-8 ด. 1 ครั้ง สอบได้ 2 ครั้ง, เงินอุดหนุนผู้พิการ 3 พัน, ทำบ้านเป็นแหล่งเรียนรู้

สัปดาห์นี้มีเรื่องที่คิดว่าน่าสนใจขอเลือกมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้  10  เรื่องดังนี้


         
1. เย็นวันที่ 13 มิย. 56 "กศน.ตำบลดอนยาง ณัฐกฤตา ไชยชนะ" ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  ตอนนี้ได้เรียน ป.บัณฑิต ผ่านไปแล้วหนึ่งเทอม แต่พึ่งจะได้ "ใบอนุญาตสอนโดยไม่มีใบประกอบวิชาชีพครู"  แต่ทางคุรุสภาเขาแจ้งมาว่า ใครเรียนก่อนที่ได้ใบอนุญาตสอนจะไม่มีสิทธิ์ได้ใบประกอบวิชาชีพครู
            แล้วเราชาว กศน.จะทำอย่างไรกันดี เสียทั้งเงินและเวลาไปแล้ว ตอนนี้กำลังใจหายกันไปหมด บางคนกำลังจะออกกลางคัน  จะทำอย่างไรได้บ้าง" 

            เนื่องจากคุณ Kitisak Yuanklang ได้โพสต์หนังสือคุรุสภาฉบับนี้ https://dl.dropboxusercontent.com/u/109014048/kurusapa11.pdf    
           ผมจึงตอบ ว่า  ให้อ่านหนังสือฉบับนี้ แล้วใช้วิจารณญาณ ตัดสินใจเอง
          2. วันที่ 19 มิ.ย.56 คุณ “Rutchanee Thohad” ถามในเฟซบุ๊คกลุ่มครูนอกระบบ ว่า  ป.บัณฑิต ฝึกประสบการณ์สอนที่ต้นสังกัด (กศน.อำเภอ ) ได้ไหม

             มีผู้ตอบหลายคน   สรุปคำตอบได้ดังนี้
            - ตามข้อกำหนด สามารถฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ( ฝึกสอน ) ได้ในสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินรอบ 2 ของ สมศ. แล้ว  ( สำหรับ กศน. การประเมินรอบ 2 ของ สมศ. ก็คือการประเมินรอบแรกของ กศน. )  ผู้ฝึกประสบการณ์ต้องมีแผนการสอน และบันทึกหลังการสอน ส่ง ผอ.ลงนาม กับครูพี่เลี้ยง แล้วนำส่งมหาลัย  โดยต้องให้ครูพี่เลี้ยง 2 คนและ ผอ. ประเมินการสอนในแบบประเมินของคุรุสภา ซึ่ง ทั้ง 3 คนที่ประเมินต้องเป็นผู้มีใบประกอบวิชาชีพแล้วด้วย ( แนบเอกสารใบประกอบวิชาชีพของทั้ง 3 ท่านไปพร้อมใบประเมินด้วย )
           - ตามหลักการ จะสามารถฝึกสอนที่ กศน.อำเภอต้นสังกัดได้ ถ้า กศน.อำเภอนั้นผ่านการประเมินจาก สมศ.แล้ว  และต้องเป็นการสอน กศ.ขั้นพื้นฐาน ( ประถม ม.ต้น ม.ปลาย )  ไม่ใช่สอน กศ.ต่อเนื่อง หรือ กศ.ตามอัธยาศัย  ( ต่างจากการทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนวิทยฐานะ ซึ่งสอน กศ.ต่อเนื่องก็ได้ )  โดยต้องเป็นการ “สอน” ตามเนื้อหาสาระวิชาการตามแผนการสอน ไม่ใช่การพบกลุ่มแบบที่แค่แก้ปัญหาการเรียนรู้ด้วยตนเองและประสานงานนัดหมายต่าง ๆ
          - ปัญหาคือ การฝึกสอนมีเกณฑ์ว่าต้องสอนไม่ต่ำกว่าสัปดาห์ละกี่ชั่วโมง ถ้าเราทำตารางสอน/แผนการสอน ว่าสอนวันอาทิตย์ สัปดาห์ละเพียง 6 ชั่วโมง จะไม่เข้าเกณฑ์และถ้าเราทำตารางสอนเกินจริงเมื่ออาจารย์ของมหาวิทยาลัยมานิเทศแล้วไม่พบการสอนตามตารางก็มีปัญหาอีก  ฉะนั้นบางมหาวิทยาลัยจึงแนะนำให้ไปฝึกสอนที่โรงเรียนในระบบ


          3. วันเดียวกัน ( 19 มิ.ย.) คุณ “Panatta Wila” ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ถ้าจะใช้สถานที่บ้านของตนเอง ทำเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านต่าง ๆ จะได้หรือเปล่า  ต้องดำเนินการยังงัยบ้าง

             ผมตอบว่า   ก็ทำให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจ ( เรื่องใดก็ได้ )  และเปิดให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้ดูงานได้  แล้วกศน.อำเภอก็ขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งเรียนรู้ไว้เท่านั้น


         4. วันเดียวกัน ( 19 มิ.ย.) คุณ “TK-ZaZa Teak” กศน.พิษณุโลก ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  ม.6  8 เดือน พระเรียนได้หรือไม่ ถ้าเกณฑ์เก่าเรียนได้ แต่เกณฑ์ไหม่ไม่มีบอก   พระท่านสนใจจะสมัครเรียน 

             ผมตอบว่า   พระสมัครไม่ได้  ผู้สมัครต้องประกอบอาชีพ การเป็นพระไม่ถือเป็นอาชีพ
  "เกณฑ์เก่า" แปลว่าอะไร ถ้าหมายถึงการเทียบระดับแบบเดิม พระก็สมัครไม่ได้เหมือนกันนะ  ( ตอนที่วางแผนจะเปิดแบบจบ ม.6 ใน 8 เดือน ครั้งแรกจะให้พระเรียนได้  แต่แล้วก็เรียนไม่ได้ )


         5. วันเดียวกัน ( 19 มิ.ย.) คุณจิรภัทร์ ครูสอนคนพิการ กศน.วัดสิงห์ ถามในหน้าเฟซบุ๊คผม ว่า  เงินอุดหนุนที่สนับสนุนให้ผู้พิการทางด้านการเรียนการสอนและอาชีพ 3000 บาท  ให้เป็นรายบุคคล หรือ รวมทั้งหมด  ถ้าเป็นรายบุคคลใช้ตลอดปีการศึกษาหรือปล่าว

             ผมตอบว่า  ให้เป็นรายกลุ่ม ( รวมทั้งหมด )  คือ 3,000 บาท/กลุ่ม/ปี ( ปกติ 1 กลุ่มจะมีครู 1 คน ได้ค่าวัสดุปีละ 3,000 บาท )


         6. เย็นวันเดียวกัน ( 19 มิ.ย.) คุณดุษฎี ขรก.ครู กศน.อ.เมืองอ่างทอง ถามผมผ่านเฟซบุ๊ค ว่า  กำหนดการสอบ ม.6 ใน 8 เดือนที่เขียนว่า ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 หมายถึงคนที่สมัครสอบครั้งที่ 1/2556 มีสิทธิ์สอบ 2 ครั้งใช่ไหม (คือรอบที่ 1 รอบที่ 2 ใช่ไหม)

            ผมตอบว่า   ใช่  ( คำว่า รอบ กับ ครั้ง ค่อนข้างสับสน )  คือ ในแต่ละรุ่น 8 เดือน ให้โอกาสสอบได้ 2 ครั้ง ครั้งแรกจะสอบกี่วิชาก็ได้  วิชาไหนสอบครั้งแรกผ่านแล้วก็ไม่ต้องสอบครั้งที่ 2 อีก  ถ้าครบ 8 เดือนแล้ววิชาไหนยังไม่ผ่านก็ต้องลงทะเบียนใหม่ในรุ่นต่อไป


         7. คืนวันเดียวกัน ( 19 มิ.ย.) ผมนำลิ้งค์เว็บบล็อก ผอ.รัฐเขต กศน.ข.ยานนาวา  ไปเผยแพร่ในเฟซบุ๊ค  ให้ผู้สนใจเรื่อง การอบรมพัฒนาตามโครงการเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร กศน. ปี งปม.2556 รุ่นที่ 1 – 6  เข้าไปดาวน์โหลดเอกสารการอบรมล่วงหน้า  และดูคะแนนการพัฒนาของผู้เข้าอบรมแต่ละราย  ในเว็บบล็อก ที่  http://www.gotoknow.org/posts/538441  
            ( สำหรับคะแนนการอบรมรุ่นที่ 1  มีผู้ได้คะแนน Post-Test เต็ม 30 คะแนน  จำนวน 14 คน )


         8. คืนวันที่ 20 มิ.ย.56 คุณ “Chayada   Sinime” ถามผมทางอีเมล์ผ่าน gotoknow.org ว่า  เป็นพนักงานราชการตำเเหน่งนักวิชาการศึกษา ในสังกัด กศน.
             1)  จะย้ายไปหน่วยงานหรือสังกัดอื่น ได้หรือไม่ 
             2)  จะขอย้าย ไป กศน ที่ กทม. หรือไปจังหวัดอื่น ได้หรือไม่

             ผมตอบว่า   ในเรื่องการย้ายนั้น พนักงานราชการทุกตำแหน่ง ( ครูอาสาฯ  ครู กศน.ตำบล  นักวิชาการศึกษา  ฯลฯ ) เหมือนกัน คือ
             1)  ย้ายข้ามสังกัด ( ข้ามกรม ) ไม่ได้
             2)  ย้าย ( ปฏิบัติงานนอกพื้นที่กำหนดในสัญญา ที่ต่างอำเภอหรือต่างจังหวัดโดยไม่จำกัดระยะเวลา ) ภายในสังกัด ได้  ดูขั้นตอนการย้ายที่ในข้อ 4. ที่ http://www.gotoknow.org/blogs/posts/463102 


        
9. วันที่ 25-28 มิ.ย.56 ผมไปเข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.เพื่อเป็นผู้ประเมินโดยต้นสังกัด ณ โรงแรมแกรนปาร์ค อ.เมืองนครศรีธรรมราช  ( เดินทางระหว่าง 24-29 มิ.ย.)
        10.   คำสั่งที่ 837/56 ลงวันที่ 28 พ.ค.56 ปรับเงินเดือนข้าราชการครู กศน. ย้อนหลังตั้งแต่ 1 ม.ค.5 5

             เช่น ครูผู้ช่วย วุฒิ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี เงินเดือน 8,340-9,440 ปรับเป็น 11,920 บาท  
             ( ผู้ที่เงินเดือนมากกว่านี้ ก็ได้ปรับขึ้นมากกว่านี้ แต่ ป.ตรี หลักสูตร 4 ปี ที่เงินเดือนเกิน 21,570 บาทแล้ว จะไม่ได้ปรับ   ดูบัญชีที่ใช้ปรับได้ในข้อ 4.2.1 ที่ http://www.gotoknow.org/posts/511761   ผู้ที่ได้ปรับขึ้น 
จะตกเบิกย้อนหลังตั้งแต่ ม.ค.55  แต่ไม่ทราบว่าเงินตกเบิกจะออกเมื่อไร   สำหรับพนักงานราชการ ปรับ ม.ค.55 ไปตั้งแต่กลางปี 55 แล้ว ตอนนี้กำลังปรับ ม.ค.56 อีกแล้ว เช่น ปทุมธานีปรับ ม.ค.56 ตั้งแต่ มี.ค.56 อยุธยา ชัยภูมิ ปรับเมื่อ เม.ย.56 )
บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การทำงานของ เอกชัย กศน. อ. ผักไห่ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะอาจารย์

ยินดีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับ

หมายเลขบันทึก

540125

เขียน

21 Jun 2013 @ 21:40
()

แก้ไข

07 Jul 2013 @ 11:45
()

สัญญาอนุญาต

ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง
ดอกไม้: 4, ความเห็น: 2, อ่าน: คลิก