หัวใจ.....ผู้ยิ่งใหญ่

(สำหรับนักคิด   นักพัฒนา)
ลิโป้ ปลาใหญ่มักตายน้ำตื้น
ขงเบ้ง อันความคิดวิทยา  คืออาวุธ
เตียวหุย ถ้าคุณหัวเสีย   คุณจะเสียหัว
ลิโป้ เล่นหมากรุก   อย่าบุกอย่างเดียว ความดีย่อมชนะทุกอย่างในโลกนี้
เล่าปี่ ที่นั่งที่ดีที่สุด   คือ   ที่นั่งในหัวใจคน
จิวยี่ คิดการใหญ่   อย่าสนใจเรื่องเล็กน้อย เหนือฟ้า   ยังมีฟ้า   เหนือคน   ยังมียอดคน
ตั๋งโต๊ะ อันว่าชายตายเพราะหญิงจริงแท้เอย
กวนอู เกียรติยศย่อมเกิดจากการกระทำที่สุจริต
ซีซี นกทำรังให้ดูไม้   ข้าเลือกนายให้ดูน้ำใจ
อุยกาย ศัตรูที่เหลือร้าย   ไม่เท่าเกลือเป็นหนอน
ลกเจ็ก ความกตัญญูกตเวที   เป็นเครื่องหมายของคนดี
ฮั่นสิ้น คนที่เก็บความลับได้ดีที่สุด   คือคนที่ตายแล้ว
โลซก ถ้าเป็นนักบวชแล้วโลภ   ก็เป็นนักบวชที่ดีไม่ได้
โจโฉ การบริหาร  คือ การทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยมือผู้อื่น
นิรนาม ฝันให้ไกล    แล้วไปให้ถึง
โหระพา อันของสูงหมายปองที่ต้องจิต   แล้วไม่คิดปีนป่ายจะได้หรือ
ดาลินา สัจธรรมโดยแท้    คือความไม่แน่นอน