สรุประดมความคิดจากการชมสารคดีจากการระดมความคิด ด้วยคำถามท้าทายจาก อ.กะปุ๋ม หลังชมสารคดี R2R สรุปประมวลผลออกมาได้ดังนี้


ดูสารคดี เรียบง่าย คุณภาพ ครบวงจร ดูแล้วคิดอย่างไร R2R ควรเริ่มทำอย่างไร

1.  R2R TOR ควรเริ่มอย่างไร ปัญหาที่พบขณะปฏิบัติงาน

2.  เริ่มจากมีความคิด ความต้องการ แก้ปัญหา หรือ ลดปัญหาในการปฏิบัติงาน ลดงานที่ซับซ้อน ลดภาระงาน

3.  การทำ R2R ควรเริ่มจาก “ใจ” การศึกษาปัญหา เกิดการเรียนรู้ เก็บรวบรวมข้อมูล  วิเคราะห์ข้อมูล  หาวิธีการแก้ไขปัญหา ทดลองทำ สรุปผล

4.  เริ่มจากงานที่ทำหรือปัญหาที่เกิดจากการทำงาน นำปัญหามาเก็บเป็นข้อมูล จากข้อมูลที่ชี้วัดยังไม่บรรลุเป้าหมาย

5.  R2R ยาก แต่เราก็ทำได้ จากความสำเร็จของผู้อื่น แรงผลักดันให้สร้าง R2R ของตนเอง

6.  ค้นหาปัญหาจากหน้างาน

7.  ศึกษาข้อมูล

8.  อยากพัฒนางานประจำให้ดีขึ้น ง่ายขึ้น ประหยัดเวลา มีเวลาพักมากขึ้น

9.  ค้นหาบุคคลที่มีความคิดตรงกัน ตั้งเป็นทีม ทำงานเป็นระบบตั้งเป็นทีมทำงานเป็นระบบแรงจูงใจและปัจจัยสนับสนุน

                             แรงจูงใจ

                   ปัจจัยสนับสนุน

ด้านบุคคล

- สะดวก รวดเร็ว

- ไม่มีอุปสรรค

- มีความสุขในการทำงาน

- กล้าคิด กล้าทำ

- เบื่องานที่ทำ ซ้ำซาก จำเจ เสียเวลา แรงกดดัน

- เพิ่มคุณค่าให้กับงาน ลดภารงานของตนเอง บุคลากรน้อย

- อยากมีความรู้ อยากแก้ปัญหา อยากมีงานวิจัยเป็นของตนเอง

- มีความตั้งใจจริงในการแก้ไขปัญหา

- เพื่อนร่วมงานมีแนวคิดไปในแนวทางเดียวกัน

- หัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ทีมงาน

- มีงานซ้ำซ้อนมากในแต่ละวัน

- ตนเอง ภาระงาน P4P

ด้านหน่วยงาน

- ระบบงานดีขึ้น

- สร้างขวัญกำลังใจ (รางวัล)

- ขาดความเป็นระเบียบถูกว่ากล่าวตักเตือนจากงานผิดพลาด

- หน่วยงานต้องแก้ไขปัญหาเดิม ๆ เสียค่าใช้จ่ายมากขึ้น

- หน่วยงานให้ความสำคัญกับงาน

เป็นที่ยอมรับกับหน่วยงานอื่น

- เป็นที่ยอมรับจากผู้ใช้บริการ

- หัวหน้างานและสหวิชาชีพ ร่วมมือในการแก้ไขปัญหา

- หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องดีขึ้น

-

ด้านองค์กร

- ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ เครื่องมือ ระยะเวลาในการทำ

- มีการจัดให้มีการเผยแพร่ผลงาน

- ลดงบประมาณ ประหยัดเวลา

- สร้างวัฒนาธรรมให้องค์กร

- มีนวัตกรรมใหม่เกิดขึ้น

- สร้างขวัญกำลังใจ

- งบประมาณสนับสนุน

- มีนโยบายชัดเจน

- เปิดพื้นที่ให้สามารถทำได้

-เครือข่ายองค์กร

- ผู้บริหาร ทีมงานวิจัยของ รพ.

- ให้งบสนับสนุน ชมเชยหมายเลขบันทึก: 539072เขียนเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 14:25 น. ()แก้ไขเมื่อ 12 มิถุนายน 2013 14:25 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี