๘ ตำนานโนรา ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้

๘ ตำนานโนรา ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้

๘ ตำนานโนรา ศาสตร์แห่งภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมภาคใต้

 โนรา เป็นการละเล่นพื้นเมืองภาคใต้ที่มีมาแต่โบราณประมาณอายุตามที่หลายๆ ท่านสันนิษฐานไว้ ตกสมัยศรีวิชัยหรือไม่ก็ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เป็นอย่างมาก ด้วยกาลเวลาผ่านมานานเช่นนี้ ทำให้ประวัติความเป็นมาของโนราเล่าผิดเพี้ยนกัน จนกลายเป็นตำนานหลายกระแสดังนี้

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม »


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โนราบรรดาศักดิ์ พิทักษ์ศิลป์ความเห็น (0)