ประวัติศาสตร์แห่งวงการโนราเอกลักษณ์ใต้หนึ่งเดียวในโลก

ประวัติศาสตร์แห่งวงการโนราเอกลักษณ์ใต้หนึ่งเดียวในโลกประวัติศาสตร์แห่งวงการโนราเอกลักษณ์ ใต้ หนึ่งเดียวในโลก

 โนรานับเป็นความบันเทิงทางวัฒนธรรมที่ฝังลึกในเลือดเนื้อของคนภาคใต้ โนรามีลักษณะของพิธีกรรมอยู่ในตัว บางครอบครัวต้องทำพิธีแก้บนเลี้ยงผีตายายโนรา ทั้งเพื่อเซ่นผีบรรพบุรุษ และเพื่อความสงบเรียบร้อยความรุ่งเรืองของชีวิตสมาชิกในบ้าน 

คลิกเพื่ออ่านเพิ่มเติม »


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน โนราบรรดาศักดิ์ พิทักษ์ศิลป์ความเห็น (0)