การส่งผ่านความดี ที่การศึกษาควรสร้าง

การส่งผ่านความดีจากคนสู่คน ควรเป็นเรื่องที่การศึกษาควรเสริมสร้าง แต่ปัจจุบันกลับไม่ใช่แบบนี้

หากจะเสริมสร้างให้เห็นแก่ตัวกันมากขึ้น  ขยะชิ้นแรกถูกทิ้งลงข้างทาง ชิ้นที่สองก็จะตาม และสี่ห้า

ก็มาเรื่อยๆ จนเป็นกองขยะส่งกลิ่นเหม็นทั่วบริเวณ  เหตุการณ์จะไม่เกิดขึ้น หากคนที่หนึ่งไม่ทิ้ง หรือ

คนที่สองเก็บขยะชิ้นแรกทิ้งถังขยะให้ถูกทาง  เราไม่ส่งผ่านความดี แต่กลับส่งผ่านบางสิ่งที่เลวร้ายสู่รุ่นต่อไป

มันช่างน่ากลัว เมื่อเมืองที่อุดมไปด้วยคนเหล่านั้น สังคมเราจะอยู่อย่างไร  ใช่ มันเป็นสิ่งที่หนักอึ้ง

และคงไม่ใช่หน้าที่ของใครคนใดคนหนึ่งหรอก  หากแต่เป็นเราทุกๆคน...


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การศึกษาความเห็น (0)