อบรมการวิจัยสำหรับการพัฒนางานสาธารณสุข


วันที่ 5 มิถุนายน 2556 วันนี้เป็นวันที่น่าดีใจพึงพอใจมากที่ได้เข้าร่วมอบรมการวิจัย อาจารย์ใจดีมากและเสนอตัวเป็นผู้ช่วยเหลือทุกคนที่อยากทำวิจัย

ความหมายของการวิจัย คือการศึกษาหาความรู้ ข้อเท็จจริงใหม่ ในปัญหาที่สงสัย ภายใต้ขอบเขตที่กำหนดไว้โดยใช้วิธีการทางวิทยาศาสตร์

ต้องอ่านตำราใหม่ไหม ไม่ต้องทำเลย ก้อปปี้เขาไว้ก่อนทำบ่อยๆเดี๋ยวเป็นเอง

ทำไปทำไม. ปรับปรุงองค์กร. พัฒนาการดูแลผู้ป่วย นโยบายระดับประเทศ ผลงานทางวิชาการ

ไม่รู้จะทำเรื่องอะไร

เริ่มจาก ปัญหา

ทำอะไรก็ได้ที่เราอยากรู้ เช่นปัญหาการทำงาน งานได้มาตรฐานรึยัง. หรือต่อยอดงานคนอื่น (ข้อจำกัดของการวิจัย ข้อเสนอแนะงานวิจัย). นำมาปรับปรุงใหม่ 

-ประสบการณ์ตรงจากการทำงาน

-งานที่มีคนอื่นทำอยู่แล้ว

-ทฤษฏีที่มีอยู่

-จากแหล่งทุนวิจัย

จากวารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย.  ร้อยละ 80 ใช้อยู่ 5 รูปแบบ

ชื่อเรื่องเรื่องวิจัย

1 ภาษาที่ง่ายครอบคลุมปัญหาที่จะศึกษาทั้งหมด

2 ต้องบอกว่าเป็นการศึกษาอะไรกับใคร หรือของใครที่ไหน เมื่อไร

3 ต้องไม่ยาวมากจนดูฟุ่มเฟือย

4 อาจเขียนเป็นประโยคคำถามก็ได้

5 ชัดเจนไม่กว้างมากเกินไป

การเขียนวัตถุประสงค์ต้องระวังไม่เอาประโยชน์มาเขียนเป็นวัตถุประสงค์

การตั้งสมมุติฐาน. (บางการวิจัยไม่มี)

สมมุติฐานการวิจัยเป็นข้อความที่แสดงถึงการคาดการณ์ถึงผลการวิจัยที่จะได้รับ

1ต้องเป็นประโยคบอกเล่า

2ต้องอยู่ในกรอบของปัญหาการวิจัย

3อาจเขียนได้หลายสมมุติฐาน

4ต้องทดสอบได้

การทบทวนเอกสาร.  เป็นสิ่งที่ต้องทำ เรื่องนี้มีคนทำไปหรือยัง และจะได้คำตอบมากมายหลายด้านกว่า 10 คำตอบ

1ปัญหาของการวิจัย 2ทฤษฏี แนวคิด 3 สมมุติฐาน 4 ตัวแปร 5 รูปแบบการวิจัย 6 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 7 การสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูล 8 การเก็บรวบรวมข้อมูล 9 การวิเคราะห์ข้อมูล 10 ผลการวิจัย

การทบทวนงานวิจัยต้องอ่านเอกสารที่ใหม่ล่าสุดจะพบว่ามีการทบทวนมาอย่างสมบูรณ์แล้ว

การทบทวนถ้าต้องคัดลอกคำพูดต้องใส่เครื่องหมายคำพูด".........."  

เลือกอ่านบทความที่สนใจเป็นการเฉพาะ

บันทึกข้อมูล่วนที่สนใจ

แหล่งการสืบค้นข้อมูล

_ห้องสมุด ตำรา วิทยานิพนธ์ วารสาร

_http://www.moph.go.th/moph2/index4.php?page

_PubMed. น่าเชื่อถือที่สุด

_Google.งานวิจัยอาจไม่มีคุณภาพเพียงพอ

_กระทรวงสาธารณสุข

การเขียนโครงร่างการวิจัย

_ชื่อเรื่อง

_บทนำ

_ปัญหาการวิจัย

_วัตถุประสงค์การวิจัย

_สมมุติฐานการวิจัย(ถ้ามี)

_วิธีการวิจัย รูปแบบการวิจัย กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือในการวัดตัวแปร สถิติ

_แผนการดำเนินงาน

รูปแบบการวิจัยที่ใช้บ่อยในทางการแพทย์

1 การศึกษาเฉพาะรายกรณี

2 การสำรวจแบบตัดขวาง cross section survey.

วันนีมีเวลาน้อยมากกับการบรรยายเรื่องที่น่าสนใจน่าติดตามและน่าศึกษาเรียนรู้อย่างไรก็ตามนี่เป็นจุดเริ่มต้นที่จะกระตุ้นคนในองค์กรให้หันมาสนใจงานวิจัยเพื่อพัฒนาวงการพยาบาลและสาธารณสุขหลังจากที่พวกเราได้รับรู้แต่ว่าวิจัยอยากเหลือเกิน เวลาสอนก็พูดให้มันยาก เอาแต่เรื่องความยากลำบาก ขั้นตอนที่สลับซับซ้อนเลยทำให้ทุกคนเบื่อหน่าย

คำสำคัญ (Tags): #การวิจัย
หมายเลขบันทึก: 538169เขียนเมื่อ 5 มิถุนายน 2013 13:51 น. ()แก้ไขเมื่อ 5 มิถุนายน 2013 15:59 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลงจำนวนที่อ่านจำนวนที่อ่าน:


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี