ภาพงานประชุมพระวินัยครั้งที่ 16

กรกฎาคมปี 2555 มีงานประชุมพระวินัยที่จัดทุกปี ปกติจัดที่วัด ปีนี้ (2555) จัดที่อุทยานล้านนารีสอร์ท เชียงใหม่ ซึ่งท่าน พอ.ธงชัย_คุณนิตยา แสงรัตน์ พ่องานแม่งาน,​ คุณธนา แสงรัตน์, คุณ พอ.ธานี แสงรัตน์, และคุณแต๋ว ผู้จัดการรีสอร์ท... กรุณาปิดกิจการ เพื่อใช้จัดประชุมโดยเฉพาะ

งานนี้เป็นงานประชุมของสงฆ์ "อินเตอร์ (international)" คือ สงฆ์ที่มาประชุมมาจากไทย ลาว, มาเลเซีย (คนเชื้อสายไทยในมาเลเซีย), และกัมพูชา (ท่านเข้ามาศึกษาในไทย)

คนทำงานในรีสอร์ทก็อินเตอร์...​ มีคนไทยเป็นส่วนน้อย

ส่วนใหญ่เป็นคนไทยใหญ่ ส่วนน้อยเป็นชนกลุ่มน้อยอื่นๆ ในพม่า และคนไทย

ปีนี้ (2555) มีพระภิกษุ สามเณรมาร่วมประชุมกว่า 300 รูป

บรรยากาศเงียบสงบ ราวกับป่าสมัยพุทธกาล

เวลาบิณฑบาต, ท่านเดินเรียงกันตามพรรษา

งานนี้ท่านอาจารย์เกษสุดา ฉัตรอุทัย อาจารย์พยาบาล กรุณาติดต่อมูลนิธิสวนดอก จัดหาหยูกยาจำเป็นไว้พร้อมสรรพ

ขอกราบนมัสการ กราบเรียน เรียนอนุโมทนามาด้วยความเคารพอย่างสูง

ภาพที่ 1: คืนก่อนปิด... พระภิกษุ สามเณรจำนวนมากกลับก่อน เนื่องจากติดภารกิจของสงฆ์

ภาพที่ 2: ฝนตกพรำๆ ตอนค่ำ

ภาพที่ 3: ที่เห็นฝ้าๆ ทางด้านหลัง คือ ฝนตกครับ

.


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บ้านสาระความเห็น (0)